Ako digitalizujeme v Slovenskej národnej knižnici

Každá kniha sa musí pred digitalizáciou dôkladne zaevidovať, skontrolovať, očistiť a vystrojiť do digitalizačného centra. Jej monitorovanie je vďaka systému „workflow“ nepretržité od jej vybratia z depozitu počas celej cesty digitalizácie až po jej návrat.

Ako_digitalizujeme_1_vyber_a_priprava_dokumentov

Ako digitalizujeme – výber, kontrola a čistenie dokumentov

Do Digitalizačného centra vo Vrútkach sa dovezú dokumenty v bezpečných boxoch. Pri ručnom skeneri sa so zvýšenou opatrnosťou pracuje s dokumentmi staršieho dáta. Véčkové manuálne skenery sú určené pre knihy, ktoré sa nemôžu kvôli väzbe otvoriť na 180 stupňov.

Ako digitalizujeme - skenovanie dokumentu v Dátovom centre

Ako digitalizujeme – skenovanie dokumentu v Digitalizačnom centre

 

Plnoautomatické skenery si podtlakom obracajú strany samé. Pracovník kontroluje kvalitu skenu na obrazovke. Tento druh skeneru sa využíva najmä pre novšie knihy v dobrom stave.  Výkonnosť automatického skenera je v rozpätí 1500 – 3000 strán za hodinu bez obsluhy.

Ako digitalizujeme - skenovanie dokumentu v Dátovom centre

Ako digitalizujeme – skenovanie dokumentu v Digitalizačnom centre

 

Spracovanie zdigitalizovaného dokumentu Post Processing-om. Tu sa vytvára za pomoci softvéru  tzv. „rodný list“ pre každý dokument v podobe PSP balíčka. Jeho obsahom sú kompletné informácie o digitalizovanom objekte.

Ako digitalizujeme - spracovanie digitálneho obrazu dokumentu - tzv. post-processing

Ako digitalizujeme – spracovanie digitálneho obrazu dokumentu – tzv. post-processing