“Digitalizácia slovenského kultúrneho dedičstva je prelomovým posunom vo vnímaní dostupnosti a zdieľania múdrosti našich predkov. Projektom Digitálna knižnica a digitálny archív otvára Slovenská národná knižnica dvere svojich depozitov a vo vysokokvalitnej elektronickej podobe postupne sprístupňuje vzácne zbierky, fundamentálne slovacikálne diela a množstvo dokumentov, ktorých štúdium bolo doteraz obmedzené až nemožné. Realizáciou projektov digitalizácie sa Slovensko zaradí medzi priekopnícke krajiny v uchovávaní a šírení národnej kultúry modernými cestami budúcnosti.”

Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky.

“Projekt Digitálna knižnica a digitálny archív vnímam ako zásadný krok. Znamená presun ťažiska pôsobenia Slovenskej národnej knižnice do virtuálneho priestoru, ktorý sa v uplynulých rokoch stal primárnym miestom vyhľadávania informácií. Zároveň sa jeho realizáciou výrazne zlepšia podmienky na pasívnu i aktívnu ochranu fondov národnej knižnice, ktoré zabezpečia dlhodobé uchovanie materiálov písomného kultúrneho dedičstva, ktoré spravuje. Slovenská národná knižnica sa realizáciou projektu stáva lídrom v oblasti digitalizácie a ochrany písomných zbierok, a to nielen v kontexte Slovenskej republiky, ale aj na medzinárodnej úrovni.”

Katarína Krištofová, generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice.