Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (9. – 15. novembra 1914)

Koniec vojny je stále v nedohľadne. Listovaním v storočných novinách sa dozvedáme, že dennodenné boje končia viac smrťou a smútkom bez lesku, ako ligotavými medailami na hrudi. Prijmite pozvanie Slovenskej národnej knižnice a prečítajte si s nami týždenný prehľad správ z vydaní s dátumom 9. – 15. novembra 1914.

Skočme teraz míľovými čižmami pár rokov vpred, do času, keď aj nad samotnou vojnou padol Damoklov meč. Presne 11. novembra 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte vstúpilo do platnosti prímerie s osamoteným Nemeckom z Compiègnskeho lesa, čím skončila I. svetová vojna, zaniklo Rakúsko-Uhorsko a vzniklo samostatné Česko-Slovensko. Na tento dátum nadviaže 14. november, keď bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda a Tomáš Garrigue Masaryk sa stal prezidentom.

Mal som kamaráta je názov dojemnej ilustrácie, ktorá nás odkazuje na to, čo predchádzalo všetkým politickým zmenám roku 1918. Cenou vojenských ťažení, ktoré hlasno identifikovali víťazov a porazených, sa stali tisíce zničených životov – kamarátov, súrodencov, otcov, matiek, synov…

noviny_1914_46_Narodny_hlasnik_1914113_s1

Národný hlásnik, 13. 11. 1914, s. 1

O dôsledkoch vojnových časov informujeme zo storočných novín priebežne. Prečítajte si týždňové aktuality, že dražoba nemusí byť iba preto, že je niečoho menej ako po bežný rok, že ražná a žitná múka majú v čase vojny tiež svoju nemalú cenu, ako aj správu o tom, ako stojíme s vývozom fazule a vajec do Nemecka.

noviny_1914_46_Robotnicke_noviny_19141112_s1

Robotnícke noviny, 12. 11. 1914, s. 1

noviny_1914_46_Robotnicke_noviny_19141112_s3

Robotnícke noviny, 12. 11. 1914, s. 3

noviny_1914_46_Robotnicke_noviny_19141112_s4

Robotnícke noviny, 12. 11. 1914, s. 4

Koho by nepotešili dobré správy o blízkych z frontu. V Slovenskom denníku priniesli redaktori práve také. Živí, hoci i ranení, ale živí. Stále lepšie ako správy, ktorých pravdivosť sa nedala overiť a boli skôr na škodu, ako na osoh. Tým, ktorí ich vypúšťali, bol určený článok v Slovenských ľudových novinách s príznačným názvom Pozor na hubu.

noviny_1914_46_SVK_dennik_19141115_s3

Slovenský denník, 15. 11. 1914, s. 3

noviny_1946_SVK_lud_noviny_1914113_s3_1

Slovenské ľudové noviny, 13. 11. 1914, s. 3

noviny_1946_SVK_lud_noviny_1914113_s3_3

Slovenské ľudové noviny, 13. 11. 1914, s. 3

Vedeli ste, že varovné znamenia vojakom sa dajú odovzdať civilistami všemožnými spôsobmi? Napríklad za pomoci účesu. Výhodou sú dlhé vlasy. Veď čítajte!

noviny_1946_SVK_lud_noviny_1914113_s3_2

Slovenské ľudové noviny, 13. 11. 1914, s. 3

A na záver zas skokom po časovej osi až do stredoveku. Uhorský kráľ Koloman Učený sa tak nevolal pre nič za nič. Prečítajte si, aký mal panovník v čase kutia najväčšieho kladiva na čarodejnice na túto otázku názor.

noviny_1946_SVK_lud_noviny_1914113_s2

Slovenské ľudové noviny, 13. 11. 1914, s. 2

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1914, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Narodnie_noviny_19141110
Národnie noviny 10. 11. 1914
Narodnie_noviny_19141112
Národnie noviny 12. 11. 1914
Narodnie_noviny_19141114

Národnie noviny 14. 11. 1914

SVK_noviny_19141110

Slovenské noviny 10. 11. 1914

  SVK_noviny_19141111

Slovenské noviny 11. 11. 1914

SVK_noviny_19141112

Slovenské noviny 12. 11. 1914

 SVK_noviny_19141113

Slovenské noviny 13. 11. 1914

SVK_noviny_19141114

Slovenské noviny 14. 11. 1914

  SVK_noviny_19141115

Slovenské noviny 15. 11. 1914

SVK_dennik_19141110

Slovenský denník 10. 11. 1914

SVK_dennik_19141111

Slovenský denník 11. 11. 1914

SVK_dennik_19141112

Slovenský denník 12. 11. 1914

 SVK_dennik_19141114

Slovenský denník 14. 11. 1914

SVK_dennik_19141115

Slovenský denník 15. 11. 1914

Narodny_hlasnik_1914113

Národný hlásnik 13. 11. 1914

Robotnicke_noviny_19141112

Robotnícke noviny 12. 11. 1914

SVK_lud_noviny_1914113

Slovenské ľudové noviny 13. 11. 1914

SVK_tyzdennik_1914113

Slovenský týždenník 13. 11. 1914

Vlast_a_svet_19141115

Vlasť a svet 15. 11. 1914