Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (8. – 14. januára 1917)

Amerika nepríjme vysťahovalcov – analfabetov. Viedeň šetrí „svetlom“, a tak na noc vypína svetlá na hodinách. Pamiatku na zosnulého cisára Františka Jozefa si chce monarchia uctiť zákonom. Nemeckým vdovám a vojnovým sirotám zvýšia penziu. Aj toto sa dozviete z novín, ktoré vyšli medzi 8. a 14. januárom 1917.

Slovenské noviny zo 14. januára 1917 prinášajú návrhy dvoch zákonov, ktoré bude schvaľovať poslanecký uhorský snem. Jeden velebí zosnulého cisára Františka Jozefa, druhý má uctiť slávu tých, ktorí bojovali vo vojne.

noviny_1917_02_SVK_noviny_19170114_s1_zakony

Slovenské noviny 14. januára 1917, str. 1

Aj Národnie noviny prinášajú správy o novom panovníkovi. Vo vydaní z 13. januára 1917 zverejnili informáciu o amnestii, ktorú panovník udelil pri príležitosti korunovácie. Medzi amnestovanými nájdeme aj mená neskorších vládnych činiteľov budúcej Československej republiky.

noviny_1917_02_Narodnie_noviny_19170113_s1_amnestia

Národnie noviny 13. januára 1917, str. 1

Amerika nepríjme žiadnych vysťahovalcov, ktorí nevedia čítať ani písať – už o tom rozhodol americký senát. Potešiteľné je, že v obchodoch hlavného mesta sa na pultoch objavila okrem zemiakov aj mrkva, petržlen a iná „živá“ zelenina. Píšu o tom Slovenské noviny z 13. januára 1917.

noviny_1917_02_SVK_noviny_19170113_s3_Amerika

Slovenské noviny 13. januára 1917, str. 3

Národnie noviny z 13. januára 1917 informujú o novom vynáleze Taliana Marconiho a nájazdoch kobyliek v Argentíne.

noviny_1917_02_Narodnie_noviny_19170111_s3_vynalez

Národnie noviny 13. januára 1917, str. 3

Decembrová snehová nádielka teraz zapríčiňuje nádielku vody. V Budapešti, Komárne i niektorých ďalších miestach sa vylial Dunaj a ľudia museli použiť napríklad aj alternatívnu „člnkovú dopravu“. Píšu o tom Robotnícke noviny 14. januára 1917.

noviny_1917_02_Robotnicke_noviny_19170114_s4_Dunaj

Robotnícke noviny 14. januára 1917, str. 4

Nemecko zvýši vojnovým sirotám i vdovám ročnú penziu – píšu o tom Slovenské ľudové noviny z 12. januára 1917. Najviac si prilepšia vdovy po dôstojníkoch.

noviny_19170112_SVK_lud_noviny_19170112_s3_dochodky

Slovenské ľudové noviny z 12. januára 1917, str. 3

Národnie noviny z 11. apríla 1917 píšu o liečivých účinkoch ovocia ale aj o tom, ako veľmi Viedeň šetrí – až tak, že na noc vypína osvetlenie hodín na verejných priestranstvách.

noviny_1917_02_Narodnie_noviny_19170111_s3_ovocie

Národnie noviny z 11. apríla 1917, str. 3

noviny_1917_02_Narodnie_noviny_19170111_s3_svetlo

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1917, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Narodnie_noviny_19170111

Národnie noviny, 11. 1. 1917

Narodnie_noviny_19170113

Národnie noviny, 13. 1. 1917

SVK_noviny_19170109

Slovenské noviny, 9. 1. 1917

SVK_noviny_19170110

Slovenské noviny, 10. 1. 1917

 SVK_noviny_19170111

Slovenské noviny, 11. 1. 1917

 SVK_noviny_19170112

Slovenské noviny, 12. 1. 1917

 SVK_noviny_19170113

Slovenské noviny, 13. 1. 1917

SVK_noviny_19170114

Slovenské noviny, 14. 1. 1917

Robotnicke_noviny_19170108

Robotnícke noviny, 8. 1. 1917

Robotnicke_noviny_19170114

Robotnícke noviny, 13. 1. 1917

SVK_lud_noviny_19170112

Slovenské ľudové noviny, 12. 1. 1917