Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (6. mája – 2. júna 1918)

Kanadské ženy získali volebné právo. Americký milionár Rockefeller junior si adoptuje 100-tisíc vojnových francúzskych sirôt a poskytne im vzdelanie. Pražské Národné divadlo oslávilo 50.výročie svojho vzniku a v Berlíne odštartoval tzv. plienkový týždeň. Aj toto sa dočítate v storočných novinách, ktoré vyšli medzi 6. a 31. májom 1918.

Národnie noviny zo 7. mája 1918 si vylievajú srdce nad tým, ako si Slováci sami nevážia svoju prácu a radšej si kúpia pásovo vyrábanú keramiku, ako tradičnú, hodnotnú. Aj napriek tomu však vznikol ďalší slovenský účastinný spolok – zameraný na výrobu džbánov.

Národnie noviny 7. mája 1918, str. 1

Národnie noviny 7. mája 1918, str. 1

Železničný most ponad Suezský prieplav bol dokončený a spustený do prevádzky. Informujú o tom Slovenské noviny z 19. mája 1918. Odborníci ho zas čoskoro začali pokladať za prekážku lodnej dopravy, a tak most krátko po skončení vojny odstránili. Oceľový most sa opäť začal stavať v roku 1942. V súčasnosti sa nad Suezom týči – ak dobre počítame – už piata verzia mostu z roku 2001.

Slovenské noviny 19. mája 1918, str. 3

Slovenské noviny 19. mája 1918, str. 3

Slovenské noviny zo 7. mája 1918 informujú o tom, ako žijú poslední členovia ruskej cárskej dynastie Romanovcov vo vyhnanstve. Dostávajú vojenskú stravu a jediným rozptýlením bolo čítanie kníh. Keďže však nemali peniaze, nemali si ich za čo kúpiť.

Slovenské noviny zo 17. mája 1918, str. 3

Slovenské noviny zo 17. mája 1918, str. 3

Takto vraj bude vyzerať nová uhorská monarchia – informujú Slovenské noviny zo 14. mája 1918. Nuž, ani nie o pol roka monarchia vôbec nebude existovať a na jej troskách vznikne niekoľko nových európskych štátov.

Slovenské noviny zo 14. mája 1918, str. 3

Slovenské noviny zo 14. mája 1918, str. 3

Syn amerického milionára Rockefellera adoptuje 100-tisíc vojnových sirôt a poskytne im vzdelanie a výchovu. Informujú o tom Slovenské ľudové noviny z 24. mája 1918. Rovnako sa v novinách dočítate, že v Berlíne sa konal tzv. plienkový týždeň, kedy ženy zbierali nepotrebnú látku a šili z nich plienky pre tie najchudobnejšie deti.

Slovenské ľudové noviny z 24. mája 1918, str. 2

Slovenské ľudové noviny z 24. mája 1918, str. 2

Slovenské ľudové noviny z 24. mája 1918, str. 3
Slovenské ľudové noviny z 24. mája 1918, str. 3

Začítajte sa j do ďalších zaujímavostí spred 100 rokov, kliknutím na články môžete listovať jednotlivé vydania novín a časopisov, ktoré vyšli v roku 1918.