Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (31. decembra 1917 – 6. januára 1918)

Na Nový rok, o slepačí krok … presne podľa ľudového porekadla sa na prelome rokov 1917 a 1918 vyvíjala aj situácia u nás. Noviny konštatovali, že pokoj zbraniam síce nenastal, ale jednania o mieri s Ruskom pokračujú a už prinášajú ovocie a to aj doslova. Ako si ale v čase vojny zabezpečiť pokojný život? Aj o tom písali noviny pred 100 rokmi, ale zostalo v nich zapísané oveľa viac!

Prišiel Nový rok, no zbrane opäť neutíchli natrvalo! Vojnová vrava ale vysilila bojujúce strany a tak ústredné mocnosti a Rusko sadli za rokovací stôl a v oblasti Brest-Litevska dohadujú podmienky pokoja. Tieto rokovania prinášajú už aj prvé ovocie – nie priamo mier na fronte, ale pozitívne nálady v zázemí. Obchodníci v Krakove či Viedni totiž začínajú predávať aj z dosiaľ dobre ukrytých tajných zásob a ceny tovarov klesajú. Píšu o tom Slovenské ľudové aj Národnie noviny.

noviny_1918_01_SVK_lud_noviny_19180101_s3_Krakow_kava

Slovenské ľudové noviny, 1. januára 1918, s. 3

noviny_1918_01_Narodnie_noviny_19180103_s4

Národnie noviny, 3. januára 1918, s. 4

Správy z frontu hovoria o vyznamenaných vojakoch. Meno lekára Pavla Halašu, vyznačeného Signum laudis, môže byť cteným čitateľom známe aj zo stránok Slovenského denníka či Slovenského týždenníka, ktoré vychádzali ešte na začiatku vojny. Neskorší redaktor humoristicko-satirického časopisu Kocúr, by však vojenskú záslužnú medailu určite radšej prijal už v čase mieru. Ten je ale ešte ďaleko, veď vo Francúzsku podľa Slovenských ľudových novín zo 4. januára 1918 vzniká Československá armáda! Tvoriť ju bude 120 tisíc mužov uznajú ju všetky štáty Dohody. Jedným z novoročných želaní pre rok 1918 teda zostal mier. Hádam správa o ňom bude prvou, ktorú do sveta rozšíri bezdrôtový telegraf, ktorý postavia na kupole baziliky sv. Petra v Ríme. O plánoch na rozvoj komunikačných technológií písali Slovenské noviny 2. januára 1918.

noviny_1918_01_SVK_lud_noviny_19180104_s2_CS_armada_Francuzsko

Slovenské ľudové noviny, 4. januára 1918, s. 2

noviny_1918_01_SVK_noviny_19180102_s3_telegraf_Rim

Slovenské noviny, 2. januára 1918, s. 3

Nie iba priania, ale aj predsavzatia patria k začiatku nového roka. V Národných novinách preto vyšli aj odporúčania, ako si zabezpečiť pokojný život. Inšpirujúc sa starou ľudovou múdrosťou, treba brať všetko – prácu i zábavu – s mierou! Nejde o odporúčanie všeobecne platné aj pre dnešok?

noviny_1918_01_Narodnie_noviny_19180103_s3

Národnie noviny, 3. januára 1918, s. 3

Miera sa naozaj môže nájsť všade. Keď sa nenájde, tak sa jednoducho určí – tak ako pri oblekoch v Nemecku. Slovenské ľudové noviny však píšu, že páni majú pri jednotnej miere stále na výber – môžu si kúpiť drahší oblek s vestou alebo lacnejší bez nej. Každý, podľa výšky svojich úspor.

noviny_1918_01_SVK_lud_noviny_19180104_s2_oblek_Nemecko

Slovenské ľudové noviny, 4. januára 1918, s. 2

Veru, mieru treba mať aj v míňaní, sporiť treba. Sporovlivá bola istá nemecká babička, ktorej úspory, zašité do matraca pohovky, vnúčatá našli až v čase núdze, keď už nebolo ani na čom uvariť obed. Poslúžili dobre, peniaze i skrýša.

noviny_1918_01_SVK_lud_noviny_19180101_s3_dedicstvo_v_pohovke

Slovenské ľudové noviny, 1. januára 1918, s. 3

Nech teda i Vy v roku 2018 nájdete cestu k svojmu šťastiu – my ju budeme hľadať spolu s Vami aj na stránkach novín, ktoré vyšli pred 100 rokmi. Veď, ako povedal Cicero, „Historia magistra vitae est“.

noviny_1915_53_PF_SNK

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1918, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Narodnie_noviny_19180103

Národnie noviny, 3. 1. 1918

Narodnie_noviny_19180105

Národnie noviny, 5. 1. 1918

 SVK_noviny_19180101

Slovenské noviny, 1. 1. 1918

SVK_noviny_19180102

Slovenské noviny, 2. 1. 1918

 SVK_noviny_19180103

Slovenské noviny, 3. 1. 1918

SVK_noviny_19180104

Slovenské noviny, 4. 1. 1918

 SVK_noviny_19180105

Slovenské noviny, 5. 1. 1918

SVK_noviny_19180106

Slovenské noviny, 6. 1. 1918

 Robotnicke_noviny_19180103

Robotnícke noviny, 3. 1. 1918

SVK_lud_noviny_19180101

Slovenské ľudové noviny, 1. 1. 1918

SVK_lud_noviny_19180104

Slovenské ľudové noviny, 4. 1. 1918

[snk_web]