Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (3. – 9. decembra 1917)

Ďalší rok I. svetovej vojny by stál Uhorsko 20 miliard korún. Nové vetry v Rusku zaviali aj v školstve – otvorili tu prvú vysokú školu pre ženy, čo hneď využilo 400 adeptiek. V uhorských fabrikách sa bude menej makať a v školách menej učiť – a to všetko vďaka nedostatku uhlia na kúrenie. No a nemeckého cisára vykradli. Prečítajte si historky v storočných novinách, ktoré vyšli medzi 3. a 9. decembrom 1917.

Nemáš uhlie – nemáš teplo. A tak aj fabriky zrejme skrátia pracovnú dobu, aby aj ten zvyšok zamestnancov, ktorý nebol povolaný, neochorel. S informáciou prišli Robotnícke noviny zo 6. decembra 1917…a nebolo by im teplejšie, keby sa pohybom zahriali?

1

Robotnícke noviny zo 6. decembra 1917, str. 4

Robotnícke noviny zo 6. decembra 1917 priniesli úryvok z prednášky odborníka, že deti do dvoch rokov nesmú byť ukrátené o mlieko! Hustý mäsový vývar im nenahradí dostatok vápnika ani iných dôležitostí.

2

Robotnícke noviny zo 6. decembra 1917, str. 4

Človek by si povedal, že cisár pán bude v najväčšom bezpečí, keď má celú armádu pod palcom a toľko osobnej stráže, ktorá stráži každý jeho krok. A predsa len mu vykradli zámok! Našťastie v ňom cisár v tom čase nebol….Píšu o tom Slovenské ľudové noviny zo 7. decembra 1917….zrejme mal pozhasínané, a tak zlodej išiel naisto :-)

3

Slovenské ľudové noviny zo 7. decembra 1917, str. 3

V Rusku vznikla prvá ženská univerzita a šance sa hneď chopilo 400 adeptiek. Informujú o tom Slovenské ľudové noviny zo 7. decembra 1917.

4

Slovenské ľudové noviny zo 7. decembra 1917, str. 4

Niekoľko novín sa zmieňuje o tom, že ruská princezná Tatiana, druhorodená dcéra cára Mikuláša II., utiekla úspešne zo sibírskeho zajatia a nachádza sa v anglickom Newcastle. Za všetky prinášame článok zo Slovenských novín z 5. decembra 1917….Učebnice dejepisu však hovoria, že celá rodina bola vyvraždená.

5

Slovenské noviny z 5. decembra 1917, str. 3

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1917, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Národné noviny 4. 12. 1917 Slovenské noviny 4. 12. 1917
 Národné noviny 6. 12. 1917 Slovenské noviny 5. 12. 1917
 Národné noviny 8. 12. 1917 Slovenské noviny 6. 12. 1917
Slovenské ľudové noviny 7. 12. 1917 Slovenské noviny 7. 12. 1917 
Robotnícke noviny 6. 12. 1917 Slovenské noviny 8. 12. 1917