Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (23. – 29. júla 1917)

Zo storočných novín, ktoré vyšli medzi 23. a 29. júlom 1917, sa dozviete aj o tom, ako sa rozvíja včelárstvo na Orave a či tam včelám nie je príliš zima. Prečo si anglický kráľ zmenil priezvisko a kedy sa v nemeckých hoteloch môžu prezliekať periny a prať uteráky – čítajte a čudujte sa aj vy :-)

Pamätnú tabuľu odhalili rodákovi Andrejovi Radlinskému v Dolnom Kubíne a to pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Informáciu priniesli Národnie noviny z 24. júla 1917, ktoré sa v predchádzajúcich vydaniach venovali aj oslavám jubilea tohto kňaza a národovca.

noviny_1917_30_Narodnie_noviny_19170724_s3_Radlinsky_A

Národnie noviny z 24. júla 1917, str. 3

Aká je na Orave kultúra včiel? Kladie si otázku kňaz a dopisovateľ Národných novín. A hneď si aj odpovedá, že veru teda nestojí za veľa. Niežeby na Orave bola zima, ale akosi o to nemajú ľudia záujem – ak tak nanajvýš kňazi a učitelia venujú sa brtníctvu. Podrobnejšiu analýzu priniesli Národnie noviny z 26. júla 1917.

noviny_1917_30_Narodnie_noviny_19170726_s3_vcely_Orava

Národnie noviny z 26. júla 1917, str. 3

Námet správy zo Slovenských ľudových novín z 27. júla 1917 pripomína zápletku diela Martina Kukučína – Rysavá jalovica. Len či sa nájde nejaký Adam Krt, ktorému sa stratila krava. Alebo sa ich nájde rovno viac?

noviny_1917_30_SVK_noviny_19170727_s3_krava_Kukucin

Slovenské ľudové noviny z 27. júla 1917, str. 3

Čo všetko ľudia pridávajú v čase biedy do múky, aby sa zasýtili? Nuž, najnovšie vláda odporúča zbierať na poliach burinu pýr, ktorá sa má umyť a vysušiť a odkladať na zimu nielen pre dobytok ale aj na prípadné „riedenie“ múky.

noviny_1917_30_SVK_lud_noviny_19170727_s3_pyr

Slovenské ľudové noviny z 27. júla 1917, str. 3

Aby sa šetrilo mydlo a látka, nemecká vláda nariadila, ako často majú hotely meniť hosťom prádlo a uteráky. Napísali o tom Slovenské ľudové noviny z 27. júla 1917.

noviny_1917_30_SVK_lud_noviny_19170727_s3_obrusy_hotel

Slovenské ľudové noviny z 27. júla 1917, str. 3

Anglický kráľ Juraj V. si zmenil priezvisko – nie veľmi časté v kráľovskom svete u mužov. Už sa nevolá priezviskom po svojom otcovi „Sassko-Coburg-Gothajský“ ale Windsorský. Dôvodom zmeny priezviska celej vládnucej dynastie bol ich nesúhlas s vojnou a protinemecké cítenie medzi obyvateľstvom počas I. svetovej vojny.

noviny_1917_30_SVK_lud_noviny_19170727_s3_kral_ENG_meno

Slovenské ľudové noviny z 27. júla 1917, str. 3

V Rusku to už vrie, ale do 7. novembra ešte musia vydržať – až vtedy tam totiž dôjde ku Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii. Zatiaľ dočasná ruská vláda zakázala slobodu tlače. Informáciu priniesli Slovenské noviny z 29. júla 1917.

noviny_1917_30_SVK_noviny_19170729_s3_zrusenie_slobody_tlace

Slovenské noviny z 29. júla 1917, str. 3

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1917, ktoré vám budeme postupne prinášať.

 Narodnie_noviny_19170724

Národnie noviny, 24. 7. 1917

Narodnie_noviny_19170726

Národnie noviny, 26. 7. 1917

Narodnie_noviny_19170728

Národnie noviny, 28. 7. 1917

 SVK_noviny_19170724

Slovenské noviny, 24. 7. 1917

 SVK_noviny_19170725

Slovenské noviny, 25. 7. 1917

SVK_noviny_19170726

Slovenské noviny, 26. 7. 1917

 SVK_noviny_19170727

Slovenské noviny, 27. 7. 1917

 SVK_noviny_19170728

Slovenské noviny, 28. 7. 1917

 SVK_noviny_19170729

Slovenské noviny, 29. 7. 1917

 SVK_lud_noviny_19170727

Slovenské ľudové noviny, 27. 7. 1917