Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (22. – 28. októbra 1917)

Niektoré mestá v monarchii budú mlieko prideľovať na lístky. Ruské ženské univerzity sú už zrovnoprávnené s mužskými a môžu vychovávať inžinierky, doktorky, profesorky a iné odborníčky. Skutočne revolučné zmeny – a to tam ešte stále nevypukla VOSR. V storočných novinách, ktoré vyšli medzi 22. – 28. októbrom 1917, nájdete aj príbeh o Taddeuszovi Kosciuszkovi a tom, že deti sa nemajú strašiť.

Sté výročie smrti poľského národného hrdinu, generála Tadeusa Kosciuzska, si pripomínajú Národnie noviny z 23. októbra 1917. My len dodávame, že v roku 1840 po ňom pomenoval poľský bádateľ Paul E. Strzelecki najvyšší končiar Austrálie.

noviny_1917_43_Narodnie_noviny_19171023_s3_Kosciusko

Národnie noviny z 23. októbra 1917, str. 2

Staré názory na výchovu detí nie vždy musia byť zlé. O tom, že deti sa nesmú strašiť, si prečítajte v Národných novinách z 23. októbra 1917.

noviny_1917_43_Narodnie_noviny_19171023_s3_matky_nestrasit_deti

Národnie noviny z 23. októbra 1917, str. 3

História sa opakuje – ak si Nemec chce vziať za manželku Češku, bude musieť zaplatiť pokutu. S údivom sa dozvedáme, že to, čo Nemci zaviedli do praxe počas 2. svetovej vojny, platilo aj v roku 1917. Dokonca aj výška pokuty bola rovnaká. Informujú o tom Slovenské ľudové noviny z 26. októbra 1917. Nuž, zrejme toto nariadenie malo úspech.

noviny_1917_43_SVK_lud_noviny_19171026_s3_sprostredkovatelna_snatkov

Slovenské ľudové noviny z 26. októbra 1917, str. 3

Koľko zlata majú rakúsko-uhorské banky? Dozviete sa v Slovenských ľudových novinách z 26. októbra 1917.

noviny_1917_43_SVK_lud_noviny_19171026_s3_zasoba_zlata

Slovenské ľudové noviny z 26. októbra 1917, str. 3

Nedostatok uhlia spôsobil, že vlaky – okrem tým, ktoré vezú do škôl deti – nebudú v zime kúriť. Presné poveternostné podmienky zverejnili Slovenské noviny z 27. októbra 1917.

noviny_1917_43_SVK_noviny_19171027_s3_vlaky

Slovenské noviny z 27. októbra 1917, str. 3

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1917, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Narodnie_noviny_19171023

Národnie noviny, 23. 10. 1917

Narodnie_noviny_1917102

Národnie noviny, 25. 10. 1917

Narodnie_noviny_19171027

Národnie noviny, 27. 10. 1917

SVK_noviny_19171023

Slovenské noviny, 23. 10. 1917

SVK_noviny_19171024

Slovenské noviny, 24. 10. 1917

SVK_noviny_19171025

Slovenské noviny, 25. 10. 1917

SVK_noviny_19171026

Slovenské noviny, 26. 10. 1917

SVK_noviny_19171027

Slovenské noviny, 27. 10. 1917

SVK_noviny_19171028

Slovenské noviny, 28. 10. 1917

 Robotnicke_noviny_19171025

Robotnícke noviny, 25. 10. 1917

SVK_lud_noviny_19171026

Slovenské ľudové noviny, 26. 10. 1917