Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (19. – 25. júna 1916)

Niet asi generácie, ktorá si nemyslí o svojich deťoch, že je to „skazená dnešná mládež“. Mladíkom v roku 1916 zakázali fajčiť na verejnosti a navštevovať kabarety. Vo Viedni vyrastie háj na pamiatku padlých hrdinov. Koľko stromov tam vysadia? Odpoveď nájdete v tlači, ktorá v Uhorsku vyšla medzi 19. a 25. júnom roku 1916.

Slovenské ľudové noviny priniesli 23. júna informáciu, po ktorej sa možno mnohým biednym uľavilo – ministerstvo „orby“ poľnohospodárstva totiž usúdilo, že huby a lesné ovocie si v ťažkých vojnových časoch ľudia môžu nazbierať zdarma. Pre tých, ktorí už majú chudoby dosť a neboja sa riskovať, ponúkajú noviny tip na rýchle „mokré“ peniaze. Robotnícke noviny z 24. júna 1916 ponúkajú aj technické detaily, ktoré by mohli potápačom pomôcť…

noviny_1916_25_SVK_lud_noviny_19160623_s3_huby

Slovenské ľudové noviny 23. júna 1916, str. 3

noviny_1916_25_SVK_lud_noviny_19160623_s3_podmorom

Slovenské ľudové noviny 23. júna 1916, str. 3

noviny_1916_15_Robotnicke_noviny_19160624_s4_more

Robotnícke noviny 24. júna 1916, str. 4

Pokuta 200 korún a až dvojtýždňové väzenie hrozí nielen tomu, kto podporí fajčenie, nevhodné správanie či hazard osôb mladších ako 16 rokov, ale aj tomu, v koho priestoroch sa to udeje – napr. krčmár, prevádzkovateľ kabaretných vystúpení atď. Vystríhajú Národnie noviny 20. júna 1916.

noviny_1916_25_Narodnie_noviny_19160620_s2_mladez

Národnie noviny 20. júna 1916, str. 2

V školskom roku 1915/16 navštevovalo 376 gymnázií v Rakúsku 80 089 chlapcov a 4 808 dievčat. Trocha štatistiky nám 20. júna 1916 priniesli Národnie noviny.

noviny_1916_25_Narodnie_noviny_19160620_s3_skoly

Národnie noviny 20. júna 1916, str. 3

Amerika vždy bola krajina neobmedzených možností. Dôkazom je aj sliepka, rekordérka v znášaní, ktorej sa dostali takmer prezidentské privítania. Zasmejte sa aj vy s Národnými novinami z 20. júna 1916. Denník zároveň prináša informáciu o dražobe počas Prusko – francúzskej vojny v Paríži. Aj vám sa zdá, že na vojnové pomery ide o široký diapazón jedál?

noviny_1916_25_Narodnie_noviny_19160620_s3_sliepka

Národnie noviny 20. júna 1916, str. 3

Mesto Nový Sad sa rozhodlo vziať si na stavbu nového mosta cez Dunaj miliónový úver. Stručne informujú Slovenské noviny 24. júna 1916.

noviny_1916_15_SVK_noviny_19160624_s4_Dunaj

Slovenské noviny 24. júna 1916, str. 4

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1916, ktoré vám budeme postupne prinášať.

Narodnie_noviny_19160620

Národnie noviny, 20. 6. 1916

Narodnie_noviny_19160622

Národnie noviny, 22. 6. 1916

Narodnie_noviny_19160624

Národnie noviny, 24. 6. 1916

SVK_noviny_19160620

Slovenské noviny, 20. 6. 1916

SVK_noviny_19160621

Slovenské noviny, 21. 6. 1916

SVK_noviny_19160622

Slovenské noviny, 22. 6. 1916

SVK_noviny_19160624

Slovenské noviny, 24. 6. 1916

SVK_noviny_19160625

Slovenské noviny, 25. 6. 1916

Robotnicke_noviny_19160624

Robotnícke noviny, 24. 6. 1916

SVK_lud_noviny_19160623

Slovenské ľudové noviny, 23. 6. 1916