Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (14. októbra – 10. novembra 1918)

Španielska chrípka, rozpad monarchie, nové usporiadanie Rakúska a prvé krôčky nových štátov. Stránky 100 ročných novín začínajú zapĺňať aj prvé automobilové nehody a aktivity ženských hnutí – napríklad v Anglicku už ženy môžu byť aj političkami. Nielen o tom sa dočítate vo vydaniach medzi 14. októbrom a 10. novembrom 1918.

„Španielska nádcha je na ústupe“ – píšu noviny, no zatiaľ je to len zbožné prianie. V Budapešti za prvých 13 októbrových dní ochorelo na epidémiu 7 217 ľudí, z ktorých 295 zomrelo. Minister zdravotníctva mimoriadne povolal do služby lekárov a lekárnikov a Červený kríž požiadal o uvoľnenie automobilov na odvážanie chorých. Údaje o tom, koľko je v Budapešti nakazených, sa rôznia – od 15 000 až po 100 000. V uhorských stoliciach je situácia horšia – niet tam liekov ani lekárov.

Slovenské ľudové noviny, 18. októbra 1918, str. 3

Slovenské ľudové noviny, 18. októbra 1918, str. 3

 

Ľudia sa nákazy boja, nik neskúma zdroj nákazy, ľudia veria šarlatánom a rôznym tinktúram. Robotnícke noviny zo 17. októbra 1918 zverejnili desať racionálnych pravidiel, ktoré by mali ľudia dodržiavať, aby sa chránili pred nákazou.

Robotnícke noviny, 17. októbra 1918, str. 4

Robotnícke noviny, 17. októbra 1918, str. 4

Okolo roku 1915 sme v novinách natrafili na prvú medializovanú nehodu – kôň, ťahajúci koč, sa splašil, pretože mu cestu skrížil automobil. Teraz Slovenské noviny zo 16. októbra 1918 píšu o nehode električky s vozom. Ktovie, akou závratnou rýchlosťou „uháňala“ daná električka:-)

Slovenské noviny zo 16. októbra 1918, str. 4

Slovenské noviny zo 16. októbra 1918, str. 4

Cisár Karol vydal Manifest k rakúskym národom, v ktorom „povoľuje“ samostatné národné štáty na základe samourčovacieho práva, ktoré utvoria spolkový štát na čele s ním. Manifest v kompletnom znení vydali Slovenské noviny z 19. októbra 1918.

Slovenské noviny z 19. októbra 1918, str. 1

Slovenské noviny z 19. októbra 1918, str. 1

V Anglicku si ženy budú môcť uviesť „do občianskeho“ nové povolanie – politička. Väčšinovým počtom hlasov im chlapi z Dolnej snemovne dali šancu byť volenými. Krátku, avšak o to radostnejšiu správičku priniesli Slovenské noviny z 26. októbra 1918.

Slovenské noviny z 26. októbra 1918, str. 4

Slovenské noviny z 26. októbra 1918, str. 4

Rakúsko – Uhorsko žije svoje posledné spoločné dni. Ministerský predseda Wekerle je už bývalým ministerským predsedom a jeho odpoveď americkému prezidentovi Wilsonovi už nepostačuje. Národy v monarchii to vzali postupne do vlastných rúk. „Po utrpeniach a bojoch mnohých století v rakúsko-uhorskej monarchii žijúci rumunský národ očakáva a požaduje si neodcudziteľné práva k úplnému národnému životu,“ píše sa v deklarácii, ktorú predniesol rumunský poslanec Alexander Vajda na uhorskom sneme. V Paríži vznikla československá vláda. Prezident Wilson dal monarchii na vedomie, že USA uznali Československú národnú radu ako riadiaci orgán vojenských a politických záležitostí Čechov a Slovákov, uznali tiež snahy Juhoslovanov o samostatnosť. Informácie priniesli aj Robotnícke noviny z 24. októbra 1918.

Robotnícke noviny z 24. októbra 1918, str. 1

Robotnícke noviny z 24. októbra 1918, str. 1

Robotnícke noviny z 24. októbra 1918, str. 3

Robotnícke noviny z 24. októbra 1918, str. 3

 

Národnie noviny z 31. októbra 1918 na titulnej strane svojho zvláštneho vydania prinášajú znenie Deklarácie Slovenského národa, ktorú prijali deň predtým v Martine. V ten istý deň vyšlo aj oficiálne číslo Národných novín a okrem iného prinieslo informáciu, že Chorvátsko sa odtrhlo od Uhorska.

Národnie noviny z 31. októbra 1918, str. 1

Národnie noviny z 31. októbra 1918, str. 1

Až Národnie noviny z 2. novembra 1918 priniesli informáciu, že vznikol Československý štát.

Národnie noviny z 2. novembra 1918, str. 1

Národnie noviny z 2. novembra 1918, str. 1

 

Začítajte sa do aktualít spred 100 rokov, ktoré čítali možno aj vaši prastarí rodičia a pozrite sa na historické udalosti, cez autentické denníky, týždenníky a mesačníky, stačí jednoducho kliknúť na výstrižok z novín, ktorých správa vás zaujala. Vďaka digitalizácii #dokumenty_ozivaju na portáloch snk.sk, dikda.eu, http://dikda.snk.sk a na sociálnych sieťach. Prajeme príjemné čítanie.