Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (14. januára – 9. februára 1918)

Koľko slovenských mužov vedelo v roku 1918 čítať a písať? USA vzniesli 14 zásadných požiadaviek, na akých princípoch má fungovať Európa po skončení svetovej vojny. A národy Uhorska v nej mali byť slobodné. Pre Američanky sa pomaly otvárajú volebné miestnosti. Aj toto nájdete v storočných novinách, ktoré uzreli svetlo sveta medzi 14. januárom a 9. februárom 1918.

Národnie noviny zo 17. januára 1918 prinášajú úvahu o potrebe umelo hnojiť pôdu. Úrodnosť pôdy koncom 19. storočia poklesla, ale ako začali veľkí gazdovia a spolky hnojiť umelými prostriedkami, množstvo úrody vzrástlo.

noviny_1918_03_Narodnie_noviny_19180117_s3_um_hnojiva

Národnie noviny zo 17. januára 1918, str. 3*

* Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Ako sú Slováci vzdelaní? Národnie noviny z 19. januára prinášajú rôzne zaujímavé údaje o gramotnosti národov v Uhorsku. Samozrejme, najvzdelanejším národom sú Maďari. Po nich nasledujú Nemci a Slováci – spomedzi mužov do 24 rokov vie čítať a písať 10 % ale až 8,3 % mužov, starších ako 24 rokov, čítať ani písať nevie.

noviny_1918_04_Narodnie_noviny_19180119_s2_gramotnost

Národnie noviny z 19. januára 1918, str. 2*

* Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Repa sa už nebude spracovávať, ale sa bude sušiť. Aby sa v prípade hladomoru a nedostatku zásob mohla použiť ako plnohodnotná ľudská potrava. Informáciu zverejnili Slovenské ľudové noviny z 18. januára 1918.

noviny_1918_04_SVK_lud_noviny_19180118_s2_repa

Slovenské ľudové noviny z 18. januára 1918, str. 2*

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Ako bude usporiadaný svet po I. svetovej vojne? Návrh dali Spojené štáty americké – pre malé národy Uhorska bol dôležitý najmä desiaty bod ich 14-bodového zoznamu požiadaviek: mali získať autonómiu na svoj rozvoj. Požiadavky zverejnili viaceré noviny, my sme vybrali Slovenské ľudové noviny z 18. januára 1918.

noviny_1918_04_SVK_lud_noviny_19180118_s4_usa_podmienky_mieru

Slovenské ľudové noviny z 18. januára 1918, str. 4*

* Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Americký parlament schválil „ženským“ volebné právo – „za“ hlasovalo 272 členov, proti bolo 136. Znamenalo to, že v niektorých amerických štátoch ženy mohli voliť skôr, inde neskôr. Paušálne im však bolo garantované až 19. dodatkom americkej ústavy v roku 1920. Pozitívnu správu priniesli Slovenské noviny z 15. januára 1918.

noviny_1918_03_SVK_noviny_19180115_s3_volebne_pravo_zeny_usa

Slovenské noviny z 15. januára 1918, str. 3*

* Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Predstavte si, že sa Vám narodili dvojičky – jedno na Silvestra, druhé však už na Nový rok :-) Takáto netradičná situácia nastala vo Švédsku – chlapček sa narodil v roku 1917, sestrička až „ o rok“ :-)  Informáciu zverejnili Národnie noviny z 29. januára 1918.

noviny_1918_05_Narodnie_noviny_19180129_s2_dvojcata

Národnie noviny z 29. januára 1918, str. 3*

* Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z tohto vydania – kliknite na obrázok článku.

Sledujte 100 rokov staré kauzy vo viacerých  denníkoch, týždenníkoch a mesačníkoch z roku 1918, ktoré vám budeme postupne prinášať. Pre prístup k vydaniam jednotlivých novín kliknite na obrázok článku.