Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (11. novembra – 8. decembra 1918)

Americký prezident Wilson v rámci cesty po Európe navštívi aj Prahu. Kráľ Karol sa vzdal trónu a z Uhorska sa stala republika. Hoci vojna oficiálne skončila, Slovensko je stále obsadené maďarskými vojskami. Niektorým mestám to vyhovuje – nepáči sa im nová republika. Španielska chrípka kulminuje a neopomína ani kráľovské rodiny – cisára Wilhelma pripútala dočasne na lôžko. Aj o tom informovali médiá medzi 11. novembrom a 8. decembrom 1918.

Slovenské noviny prinášajú správy o tom, že Uhorsko vzalo moc kráľovi a dalo ju do rúk parlamentu….teda kráľ Karol sa 13. novembra sám vzdal: „Odkedy nastúpil som na trón, vždy som sa vynasnažoval aby som Moje národy čím skôr oslobodil od hrúz vojny,“ píše v abdikačnom liste, ktorý doručil predsedovi Snemovne veľmožov: „Nechcem, aby Moja osoba slúžila za prekážku vývinu uhorského národa….následkom toho zriekam sa každej účasti vo vedení štátnych záležitostí….“ O tom, čo sa stane s majetkom Habsburgovcov, rozhodne parlament.

Slovenské noviny zo 17. novembra 1918, str. 1
Slovenské noviny zo 17. novembra 1918, str. 1

 

Hoci sa vojna oficiálne skončila 11.11.1918 o 11. hodine dopoludnia, neznamenalo to, že v bývalých krajinách monarchie okamžite zavládol pokoj. Ako zo storočných novín vyplýva, nie všetky mestá a obce boli zo vzniku Československa „štěstím bezsebe“. Napríklad Kežmarčania odmietali pripojenie sa k republike. České čaty oslobodzovali krajinu od posledných zvyškov maďarských jednotiek – k 16. novembru bol pokoj nastolený napríklad v Liptovskom Mikuláši, Martine i Žiline, no v Bratislave sa na príchod Čechov pripravili maďarské jednotky delami a automatickými puškami. Prehľad o situácii v niektorých mestách priniesli Slovenské noviny zo 17. novembra 1918.

Slovenské noviny zo 17. novembra 1918, str. 2

Slovenské noviny zo 17. novembra 1918, str. 2

 

Robotnícke noviny z 21. novembra 1918 informujú o tom, že 14. decembra zasadal v Prahe prvýkrát nový parlament a schválil vznik Československa, jeho republikovú formu a množstvo iných potrebných úvodných zákonov.

Robotnícke noviny  z 21. novembra 1918, str. 1
Robotnícke noviny z 21. novembra 1918, str. 1

 

Máme cukrovary, máme huty, sklárstvo, bane. Železiarne i pivovary, i zbrojovku, „dreva máme hojnosť, máme uhlie, grafit, železnú rudu, olovo,….“ menujú prednosti novej republiky spokojne Robotnícke noviny z 21. novembra 1918.

Robotnícke noviny  z 21. novembra 1918, str. 4
Robotnícke noviny z 21. novembra 1918, str. 4

 

Pred španielskou chrípkou neochránil ani kráľovský či cisársky titul – presvedčil sa o tom nemecký bývalý cisár Wilhelm. Mal však tuhý korienok, pretože chrípku vypotil, vyležal a skonal až v roku 1941 vo veku úctyhodných 82 rokov. V Budapešti sa napríklad priemerne v tomto období nakazilo 500 – 600 ľudí, nemocnice praskali vo švíkoch, platil zákaz zhromažďovania sa, deti aj stredoškoláci mali prázdniny, neorganizovali sa besiedky, kiná ani divadlá, kaviarne mali zatvorené.

Slovenské noviny z 1. decembra 1918, str. 3

Slovenské noviny z 1. decembra 1918, str. 3

 

A na svete má Československo aj volebný zákon. Ako zrovnoprávnili volebné právo, zrazu vzrástol aj počet voličov – nová republika ich mala sedem miliónov. Muži nad 21 rokov a ženy nad 24 rokov mohli voliť a právo byť volený mal každý občan po dovŕšení 24 rokov života. Informáciu aj úryvky zákona zverejnili Slovenské noviny z 24. novembra 1918.

Slovenské noviny z 24. novembra 1918, str. 1
Slovenské noviny z 24. novembra 1918, str. 1

 

Národne noviny zo 7. decembra 1918 uverejnili výzvu ženám a dievčatám, ako pomôcť novej republike. Okrem toho, že majú rodiť „nové pokolenie“, pomôže aj zlato či iný dar a ak nemajú, nuž tak nech sa aspoň po slovensky čítať a písať učia – vyzýva neznáma pisateľka.

Národni noviny zo 7. decembra 1918, str. 3

Národne noviny zo 7. decembra 1918, str. 3

 

Začítajte sa do aktualít spred 100 rokov, ktoré čítali možno aj vaši prastarí rodičia a pozrite sa na historické udalosti, cez autentické denníky, týždenníky a mesačníky, stačí jednoducho kliknúť na výstrižok z novín, ktorých správa vás zaujala. Vďaka digitalizácii #dokumenty_ozivaju na portáloch snk.skdikda.euhttp://dikda.snk.sk a na sociálnych sieťach. Prajeme príjemné čítanie.