Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (1. marca – 15. marca 1919)

České aj slovenské mestá a hospodársky slabšie oblasti sú plynule zásobené – raz múkou, inokedy uhlím či masťou – mladá republika sa snaží svojim obyvateľom pomáhať čo najviac. A okrem toho, svojich obyvateľov sa už chystá aj zrátať. Bude ich viac, pretože na mierovej konferencii Čechám “priklepli” Sudety. Skutočne informačnú všehochuť nájdete v storočných novinách, ktoré vyšli medzi 1. a 15. marcom 1919.

Ženám v Prahe je určený “politický kurz”. Nie je to však kurz o tom, ako vstúpiť do politiky (a možnože aj o tom) – ale najmä ich informoval o ich politických právach a slobodách, o nárokoch na príspevky – jednoducho o tom, čo bežne potrebovali k životu. Informáciu priniesol týždenník Slovenský východ z 3. marca 1919.

Slovenský východ, 3. marca 1919, str. 3

Slovenský východ, 3. marca 1919, str. 3

 

Účastníci mierovej konferencie odsúhlasili, aby oblasť tzv. Sudetov bola pripojená k Československu. Stalo sa tak v rámci vytyčovania hraníc medzi Československom a Nemeckom a Československom a Rakúskom.

Slovenský východ, 6. marca 1919, str. 3

Slovenský východ, 6. marca 1919, str. 3

 

Týždenník Tatry z 1. marca 1919 priniesol správu, týkajúcu sa Abovsko-turnianskej župy (ešte pod archaickým názvom Abau Tornanskej). Zaujímavý nie je ani tak obsah správy ako fakt, že župa sa čoskoro rozpadla na dve samostatné župy – jedna ostala na Slovensku, druhá pripadla Maďarsku. Definitívne bolo rozpadnutie potvrdené Trianonskou mierovou zmluvou.

Tatry, 1. marca 1919, str. 5

Tatry, 1. marca 1919, str. 5

 

Robotnícke noviny z 5. marca 1919 priniesli zaujímavú informáciu o tom, ako bývalý vicekonzul Nemecka osnoval okupáciu mladej republiky, ale bol včas odhalený. Okrem toho písali o tom, ako USA pomohla hladujúcej Európe a ako sa srbský poklad vrátil do Srbska, odkiaľ ho pred armádou odviezli do bezpečia.

Robotnícke noviny z 5. marca 1919, str. 3

Robotnícke noviny z 5. marca 1919, str. 3

 

Špeciálny úver Československu poskytnú na zakúpenie potravín USA – z neho bude každý mesiac vláda čerpať potraviny v USA a nakupovať ďalšie potraviny v Anglicku a vo Francúzsku. Píšu o tom Slovenskú ľudové noviny 7. marca 1919.

Slovenskú ľudové noviny 7. marca 1919, str. 3

Slovenskú ľudové noviny 7. marca 1919, str. 3

 

Pre Turčiansky sv. Martin samé dobré správy – delegácia pod vedením Matúša Dulla žiadala aby sa mesto Martin stalo hospodárskym i politickým centrom Slovenska. Písali o tom noviny Slovenský východ, 14. marca 1919. Už so vznikom Československa bol Martin jedným z kandidátov na hlavné mesto Slovenska. Mal vynikajúcu geografickú polohu (srdce Slovenska) a všade odtiaľ bolo blízko. V meste vládol čulý kultúrny, literárny i politický život a istý čas tu sídlila Slovenská národná rada. Chybičkou bolo, že hospodársky nebol rozvinutý. Keď sa vláda rozhodla, že hlavným mestom bude Bratislava, Martin chcel mať aspoň štatút politického a hospodárskeho centra. Počas najbližších 50 rokov existovalo niekoľko plánov na jeho rozvoj „vo veľkom.“

Slovenský východ, 15. marca 1919, str. 3

Slovenský východ, 15. marca 1919, str. 3