Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (1. februára – 28. februára 1919)

Slovensko má konečne hlavné mesto. V Paríži pokračuje mierová konferencia, ktorá sa dostáva pomaly aj ku vytýčeniu našich hraníc – budeme mať more a Podkarpatskú Rus? Svetové veľmoci začínajú uznávať aj ďalšie nové krajiny, napr. Juhosláviu či Fínsko. Na Slovensko putujú dodávky potravín i uhlia, vo Viedni sa predávajú talianske pomaranče – 1 kus za 1 korunu. Čo všetko sa dialo necelé tri mesiace po skončení vojny sa dozviete zo 100 ročných novín, ktoré vyšli medzi 1. a 28. februárom 1919.

Slovenské ľudové noviny zo 7. februára 1919 píšu o tom, že na mierovej konferencii by sa mali konečne vytýčiť hranice medzi Poľskom a Slovensko – sú stále obsadené. Ale predstavitelia nášho štátu žiadali aj o zabezpečenie prístupu k moru ( po mori v treťohorách by Slovensko opäť mohlo more mať:-) a o ponechaní „Ugrorusko“ v našom štáte, pretože by opäť mohli byť zabratí Maďarmi. Viac sa dočítate aj v Považských hlasoch zo 14. februára 1919.

Slovenské ľudové noviny zo 7. februára 1919, str. 2

Slovenské ľudové noviny zo 7. februára 1919, str. 2

Považské hlasy zo 14. februára 1919, str. 3

Považské hlasy zo 14. februára 1919, str. 3

 

Rozuzlenie príbehu „Slováci a more“ priniesol Slovenský týždenník z 28. februára 1919 – slovenská paroplavba bude mať obchodný prístup ku Čiernemu moru.

Slovenský týždenník 28. februára 1919, str. 2

Slovenský týždenník 28. februára 1919, str. 2

Maďarská propaganda stále straší našich ľudí s hladomorom. O aktivitách československej vlády písali Slovenské ľudové noviny, 7. februára 1919 – v ťažkom povojnovom období sa snažila svojim obyvateľom dodať všetko potrebné – napríklad zabezpečili dovoz múky, masti ale aj uhlia. Tu však situáciu komplikovali nevysporiadané slovensko – poľské hranice.

Slovenské ľudové noviny, 7. februára 1919, str. 3

Slovenské ľudové noviny, 7. februára 1919, str. 3

Robotnícke noviny zo 4. februára 1919 sa na titulke venujú hlavnému mestu Slovenska – presne v tento deň sa ním stala Bratislava. Noviny rozoberajú jej históriu i dôvody, prečo bola za hlavné mesto vybratá ona a nie napríklad Martin, Žilina či Banská Bystrica.

Robotnícke noviny zo 4. februára 1919, str. 1

Robotnícke noviny zo 4. februára 1919, str. 1

Dňa 22. februára 1919 vyšlo prvé číslo časopisu Kovorobotník. Na 2. strane sumarizuje zákon o zavedení 8-hodinového pracovného času, ktorý vstúpil do platnosti 13. januára.

Kovorobotník z 22. februára 1919, str. 2

Kovorobotník z 22. februára 1919, str. 2