Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (01.mája – 15. mája 1919)

Tragická smrť generála Milana Rastislava Štefánika zasiahla Slovákov. Okrem popisu celej nehody boli napríklad jednotlivci vyzvaní, aby si ctili pamiatku generála a nepredávali, v honbe za ziskom, jeho veci ani fotky z tragédie. Poliakom sa stále nepáči, že im nepatrí Spiš – a tak sa výprava vydala až za americkým prezidentom Wodrow Willsonom. V Prahe mali slúžky kongres. Toto, ale aj mnoho zaujímavého, sa dočítate v 100 ročných novinách, ktoré vyšli medzi 1. a 15. májom 1919.

V Prahe sa koná stretnutie slúžok. Spisovateľka, Marie Majerová v príhovore upozorňovala na zlé zaobchádzanie so slúžkami v rodinách: „Mnohá pani je vo verejnosti dobročinná, ale doma sa slúžke často ani poriadne najesť nedá.“ Veru, všetci od druhého chceme, aby bol bez viny a dokonalý a pritom nevidíme vlastné chyby. A na druhej strane – aj dnes majú bohatí pocit, že za peniaze si ku druhým môžu dovoliť všetko. Rozsiahly materiál priniesol Slovenský východ, 1. mája 1919.

Slovenský východ, 1. mája 1919, str. 3

Slovenský východ, 1. mája 1919, str. 3

 

Tragická smrť generála Milana Rastislava Štefánika zasiahla Slovákov. Okrem popisu celej nehody boli napríklad jednotlivci vyzvaní, aby si ctili pamiatku generála a nepredávali jeho pozostalosti ani fotky z tragédie v honbe za ziskom. Informácie prinášali všetky periodiká – vyberáme týždenník Tatry z 10. mája 1919 a Slovenský východ zo 14. mája 1919.

Tatry, 10. mája 1919, str. 1

Tatry, 10. mája 1919, str. 1

Slovenský východ, 14. mája 1919, str. 3

Slovenský východ, 14. mája 1919, str. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hronským novinám zo 7. mája 1919 leží na srdci prepis slovenských obcí, ktoré však naďalej nesú maďarský názov. Citujú knihu Dr. Luboša Niederlu, v ktorom označuje obce slovenskými menami. S touto knihou môže ktorýkoľvek občan prísť na úrad a žiadať vytvorenie správne – po slovensky – napísanej tabule s názvom obce.

Hronské noviny zo 7. mája 1919, str. 1

Hronské noviny zo 7. mája 1919, str. 1

 

Poliaci sa nevedia vysporiadať so štátnou hranicou, a tak sa vybrali až k prezidentovi Wodrowovi Willsonovi. Ale ani u neho nepochodili – juh od Ľubovne je slovenský, sever a Karpatský hrebeň ostali ruské. Informáciu priniesol týždenník Tatry, 10. mája 1919.

Tatry, 10. mája 1919, str. 8

Tatry, 10. mája 1919, str. 8