Čo sa písalo v novinách pred 100 rokmi (01.apríla – 15. apríla 1919)

Z Poľska k nám posielajú tony zemiakov a Amerika nám vraj prisľúbila loď plnú múky a masti. Vo federálnom zhromaždení ČSR povolili zákonom spopolňovať nebožtíkov – ale naši kresťania to nevedia predýchať. Nuž, v Rusku zas Lenin nedokáže predýchať náboženstvo, a tak ho o to požiadal samotný pápež Benedikt XV. Naše ministerstvo školstva ustanovilo, ktoré dni sa stanú štátnymi sviatkami aj pre školákov. Čo všetko sa dialo medzi 1. a 15. aprílom 1919, sa dozviete zo 100 ročných novín.

 Sviatok práce je oficiálne vládou uznaný československý sviatok. Informujú o tom Robotnícke noviny 3. apríla 1919. Nasledujúce roky sa oslavy niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a za lepšie postavenie robotníkov – alegorické vozy, prehliadky a „mávatkové“ jasajúce sprievody s rôznymi heslami, ako si ich mnohí pamätajú, sa začali konať až po roku 1948.

Robotnícke noviny, 3. apríla 1919, str. 3

Robotnícke noviny, 3. apríla 1919, str. 3

Federálny zákon povolil kremáciu ako spôsob pochovania zomretého. Veľmi búrlivo o tom informujú Slovenské ľudové noviny zo 4. apríla 1919 – kresťanom sa totiž zákon nepáči. Tzv. zákon o fakultativním pohřbívání ohněm však hovorí, že spopolniť po smrti možno len toho, kto si to vyslovene želal a túto svoju vôľu písomne zanechal, alebo aspoň pred najmenej dvoma svedkami sa takto vyjadril.

Slovenské ľudové noviny, 4. apríla 1919, str. 2

Slovenské ľudové noviny, 4. apríla 1919, str. 2

 

Bývalá rakúsko-uhorská šľachta po rozpade svojej domoviny hľadá bezpečné útočisko niekde inde. Habsburgovci, Bourbunovci aj klan Lotrínskych a Parmských boli zbavené majetku a zákon ich vypovedal z Rakúska. A zdá sa, že susedné Švajčiarsko je pre nich veľkým lákadlom. Medzi poslednými vysťahovalcami je aj posledný rakúsko-uhorský cisár Karol. Informáciu priniesli Robotnícke noviny zo 14. apríla 1919.

Robotnícke noviny 14. apríla 1919, str.2

Robotnícke noviny 14. apríla 1919, str.2

 

Myslíte si, že predaj poľskej kapusty, mäsa či zemiakov je záležitosťou posledných rokov? Nuž, v Robotníckych novinách zo 14. apríla 1919 sa dočítate, že Poliaci nás zásobovali už v roku 1919.

Robotnícke noviny. 14. apríla 1919, str.2

Robotnícke noviny. 14. apríla 1919, str.2

 

Američania podporia Československo kondenzovaným mliekom a tukom – už v januári 1920 vypustia do oceánskych vôd takto naloženú loď a ani nie o mesiac by sa zásoby mali dostať aj na miesto určenia. Dovtedy síce uplynie ešte veľa času, ale určite zásoby prídu vhod. Takéto novinky priniesli Slovenské hlasy z 1. apríla 1919,

Slovenské hlasy, 1. apríla 1919, str. 3

Slovenské hlasy, 1. apríla 1919, str. 3

 

 

Slovenskí žiačikovia nemajú učebnice slovenčiny – situáciu kritizovali Slovenské hlasy z 8. apríla 1919. Vraj jazykovedná rukovať Sama Czambela sa hneď rozobrala a nové sú v nedohľadne.

Slovenské hlasy, 8. apríla 1919, str. 3

Slovenské hlasy, 8. apríla 1919, str. 3

 

Pápežovi Benediktovi XV. sa nepáči, ako sa v Rusku – potom, čo zvíťazil proletariát – zaobchádzajú s kresťanmi. A tak požiadal telegramom V. I. Lenina, aby tam troška zvoľnili a prestali prenasledovať kňazov. Ako im odpovedali z Ruska sa dočítate v týždenníku Tatry z 12. apríla 1919.

Tatry, 12.apríla 1919, str. 6

Tatry, 12.apríla 1919, str. 6