Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (16. mája – 31. mája 1919)

Posledný rakúsko-uhorský cisár Karol V. sa odvolal proti konfiškácii svojho majetku. Na Morave vyrástlo prvé krematórium, v Turčianskom sv. Martine sa chystá slávnostné opätovné otvorenie Matice slovenskej a kúpele Sliač sa dostali do rúk štátu. V Afrike sa zjavil človek, ktorý tvrdí, že je potomkom Jána Amosa Komenského. Poľsko čelí úplne inému problému – celé dediny sú zamorené chúlostivými chorobami. Aj toto sa dočítate v 100 ročných novinách, ktoré vyšli medzi 16. a 31. májom 1919.

 Všetci Slováci ste pozvaní do Turčianskeho sv. Martina – otvára sa Matica Slovenská. Uhorská vláda jej zakázala činnosť v roku 1875, po 12 ročnom fungovaní. Slovenské vlastenectvo a národné povedomie Slovákov doma i v zahraničí totiž umocňovala príliš horlivo.

Slovenský týždenník z 30. mája 1919, str. 2

Slovenský týždenník z 30. mája 1919, str. 2

Zaujímavú drobnôstku priniesol Slovenský týždenník zo dňa 30. mája 1919 – v Afrike vraj objavili potomka Jána Amosa Komenského. Pravosť pokrvného príbuzenstva zatiaľ bola dokázaná tým, že pán vlastnil rodinnú kroniku Komenských, snubný prsteň a podobizeň Jána Amosa. Nuž, od smrti učiteľa národov uplynulo v tom čase 249 rokov. Komenský bol skutočne dvakrát ženatý – ale prvá manželka a dve deti umreli na mor. V roku 1624 sa teda znova oženil a stal sa štvornásobným otcom. Možno sa po pár mesiacoch dozvieme rozlúštenie tejto záhady.

Slovenský týždenník z 30. mája 1919, s.4

Slovenský týždenník z 30. mája 1919, s.4

Po tom, čo 9. apríla 1919 vstúpil do platnosti zákon, ktorý umožňoval kremáciu, začala sa stavba prvého krematória na Morave. Krátku správičku zverejnili Slovenské ľudové noviny 30. mája 1919. Tzv. zákon o fakultativním pohřbívání ohněm mal veľmi veľa odporcov v parlamente. Zákon hovorí, že spopolniť po smrti možno len toho, kto si to vyslovene želal a túto svoju vôľu písomne zanechal, alebo aspoň pred najmenej dvoma svedkami sa takto vyjadril.

Slovenské ľudové noviny z 30. mája 1919, str. 3

Slovenské ľudové noviny z 30. mája 1919, str. 3

Slovenská vlasť z 23. mája 1919 informuje o novom manželskom zákone – už sa manželia nebudú musieť sobášiť v kostole, môžu si zvoliť aj matriku. No a zaujímavá je aj diskusia o tom, aby na podstavci pri Dunaji, stál miesto Márie Terézie nedávno zosnulý Milan Rastislav Štefánik – povedané rečou tínedžerov: Mária je out, Milan Rastislav je in. Podľa týždenníka patrí socha Márie Terézie do múzea, aby naši potomkovia nezabudli na časy útlaku, ale miesto na podstavci by malo patriť veľkému Slovákovi.

lovenská vlasť z 23. mája 1919, str. 2

lovenská vlasť z 23. mája 1919, str. 2

Termálne kúpele Sliač sa opäť ocitli v rukách štátu – informovali o tom Hronské noviny z 28. mája 1919. Kúpele, o ktorých zmienky pochádzajú už z roku 1243 predtým vlastnilo Rakúsko-Uhorsko, potom prešli do majetku účastinárskych spoločností. Boli obľúbeným miestom oddychu spisovateľov, napríklad Boženy Nemcovej, Pavla O. Hviezdoslava, Jána Kollára či skladateľa Jána Cikkera.

Hronské noviny z 28. mája 1919, str. 3

Hronské noviny z 28. mája 1919, str. 3

Ženy už cez vojnu ukázali, že vedia zastúpiť mužov takmer vo všetkých pracovných pozíciách. Možno aj preto štátne železnice pripravili pre ne kurz – tentokrát na pozíciu pokladníčok. Inzerát zverejnili Považské hlasy z 23. mája 1919.

Považské hlasy z 23. mája 1919, str. 2

Považské hlasy z 23. mája 1919, str. 2

Len pár dní po pohrebe ľudia volajú po vzniku Štefánikovho múzea, ktoré bude zhromažďovať dokumenty o jeho živote a činnosti. Preto každý, kto niečo o Štefánikovom živote má, láskavo to môže odovzdať na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska – výzvu zverejnili Považské hlasy z 30. mája 1919.

Považské hlasy z 30. mája 1919, str. 4

Považské hlasy z 30. mája 1919, str. 4