Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (16. júna – 30. júna 1919)

Vo Francúzsku zaviedli 8-hodinový pracovný čas. Slovenskú úrodu ohrozuje dlhotrvajúce sucho a  v celom štáte sú zakázané verejné bály a zábavy. Ale v Bratislave to žije aj tak: znova otvorili univerzitu, ktorá bola „skrz zradné chovanie sa profesorského zboru zatvorená“ a začal sa budovať nákladný prístav na Dunaji. Turčiansky sv. Martin bude mať novú knižnicu pre 60 tisíc kníh. Aj toto si prečítate v 100 ročných novinách, ktoré vyšli medzi 16. a 30. júnom 1919.

Slovensko čaká elektrifikácia – lebo bez nej nebude možný rozvoj, nielen hospodárstva ale aj napr. cestovného ruchu. Dvojdielny článok, vysvetľujúci podstatu tohto procesu, výhody ale aj následky neelektrifikovania územia vyšiel v Robotníckych novinách 17. a 19. júna 1919. Základným dokumentom pre regionálnu systematickú elektrifikáciu bol zákon č. 438 z júla 1919 (tzv. elektrifikačný zákon).

Robotnícke noviny z 19. júna 1919, str. 3

Robotnícke noviny z 19. júna 1919, str. 3

Krásny príklad dvíhania cien vidíme krátko po vojne aj v Československu – až vznikla komisia, ktorej cieľom bolo ceny ustáliť a ochraňovať spotrebiteľov. Viac sa o tom dočítate v Považských hlasoch, ktoré vyšli 20. júna 1919.

Považské hlasy z 20. júna 1919, str. 4

Považské hlasy z 20. júna 1919, str. 4

 

Československo sa konečne dočkalo vytýčenia hraníc s Maďarskom. Robotnícke noviny z 21. júna 1919 presne píšu, kadiaľ idú hraničné línie, aby to každý občan vedel. Pretože Maďari robia Slovákom najväčšie problémy a stále územie obsadzujú. Rovnako bol konečne stanovený 24. jún 1919, ako dátum, do ktorému maďarské vojská musia opustiť územie Československa. Vysťahovanie dozorovali britskí, francúzski i americký vojaci.

Robotnícke noviny z 21. júna 1919, str.2

Robotnícke noviny z 21. júna 1919, str.2

 

Emanuel Viktor Voska, majiteľ kameňolomov v USA, predstaviteľ československého odboja v I. a II. svetovej vojne ale aj neskôr známy ako špión, zorganizoval v USA rozsiahlu zbierku pre svojich krajanov. Krátku správu priniesli Robotnícke noviny z 21. júna 1919.

Robotnícke noviny z 21. júna 1919, str. 3

Robotnícke noviny z 21. júna 1919, str. 3

Z Československa odišla na Sibír výprava, ktorá mala evakuovať českých a slovenských vojakov domov. Informáciu priniesla Slovenská vlasť z 27. júna 1919.

Slovenská  vlasť z 27. júna 1919, str. 2

Slovenská vlasť z 27. júna 1919, str. 2

 

Slovenská vlasť z 27. júna 1919 priniesla údaje o tom, koľko jednotlivé krajiny stratili vo vojne obyvateľov. Dokopy ich narátali viac ako 19 miliónov.

Slovenská  vlasť z 27. júna 1919, str. 4

Slovenská vlasť z 27. júna 1919, str. 4

Bratislava sa rozvíja – po znovuotvorení univerzity, ktorá bola zatvorená kvôli pedagógom, sa začalo s výstavbou nákladného prístavu a prekladiska. Je projektované na milión ton.  V Martine zas stavajú knižnicu, ktorá bude kapacitne určená na 60 tisíc kníh. Napísali o tom Slovenské hlasy z 25. júna 1919.

Slovenské hlasy z 25. júna 1919, str. 3

Slovenské hlasy z 25. júna 1919, str. 3