Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (16. augusta – 31. augusta 1919)

Kvetom nášho národa (krásne dobové pomenovanie, však?) sa pomaly  končia prázdniny. Tí, ktorí školákov nemajú, žijú sčítaním ľudu. Potešiteľné je, že v niektorých mestách počet Slovákov utešene rastie, napríklad v Levoči. Ale pozor, aj túto akciu sa protištátne živly snažia prekaziť – vraj kto sa prihlási k Maďarom, nebude musieť ísť na vojnu. Čítajte 100 ročné noviny, ktoré vyšli medzi 16. a 31. augustom 1919, a dozviete sa viac. 

Týždenník Tatry zo 16. augusta 1919 s radosťou konštatuje, že sa množí počet duší v Levoči – a povedané modernou rečou: že vzrastá počet obyvateľov Levoče. V roku 1919 ich narátali 8004, nuž a o sto rokov neskôr ich tu máme…. tu máme…tu máme…. internet uvádza, že okolo 15 tisíc….

Tatry zo 16. augusta 1919, str. 3

Tatry zo 16. augusta 1919, str. 3

 

Posledné dva augustové týždne Slováci žijú svojim sčítaním. Ale aj to sa im protištátne živly snažia prekaziť. Informoval o tom Slovenský východ zo 17. augusta 1919. Sčítanie ľudu sa kvôli technickým ale aj politickým problémom presúvalo a presúvalo – napokon sa v niektorých častiach krajiny natiahlo až do jesene.  Výsledkom však bolo, že ku slovenskej národnosti sa prihlásilo o 250 tisíc ľudí viac, ako v roku 1910.

Slovenský východ zo 17. augusta 1919, str. 2

Slovenský východ zo 17. augusta 1919, str. 2

Slovenský týždenník z 19. augusta 1919 píše, že už aj posledné štáty uznávajú Československú republiky – naposledy tak urobilo Holandské kráľovstvo.

Slovenský týždenník z 19. augusta 1919, str. 2

Slovenský týždenník z 19. augusta 1919, str. 2

Zrodilo sa slovenské poisťovníctvo – v Bratislave totiž po prvýkrát zasadala Prvá slovenská poisťovňa. Hoci poisťovňa vznikla už koncom apríla, až teraz si zvolila svojho riaditeľa a správne orgány. Informáciu priniesol Slovenský týždenník 22. augusta 1919. Len pre úplnosť dodáme, že zakladateľmi tejto inštitúcie so sídlom v Bratislave, vlastnenej a riadenej Slovákmi, boli Ján Alojz Wagner a Vladimír Makovický.

Slovenský týždenník z 22. augusta 1919, str. 3

Slovenský týždenník z 22. augusta 1919, str. 3

Po tom, čo sa v polovici augusta aj Petržalka pripojila ku Slovensku, mohlo sa v Bratislave pomýšľať aj na obnovenie spojenia medzi Slovenskom a Maďarskom pre peších. Informáciu o slávnostnom „povolení“ priniesla Slovenská vlasť z 22. augusta 1919.

Slovenská vlasť z 22. augusta 1919, str. 4

Slovenská vlasť z 22. augusta 1919, str. 4

 

Hronské noviny z 27. augusta 1919 pripomínajú už na titulnej strane rodičom, že sa prázdniny chýlia ku koncu a „kvet nášho národa“ a „držiteľka rána“ sa pomaly musia navrátiť k svojim povinnostiam do školských lavíc. Noviny polemizujú najmä o náboženstve a hodnotách, ktoré sa deti v škole majú učiť.

Hronské noviny z 27. augusta 1919, str. 1

Hronské noviny z 27. augusta 1919, str. 1