Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (15. novembra – 30. novembra 1919)

Pomaly sa zvianočnieva, a tak republika zváža zásoby – múku, petrolej i cukor. Okrem toho Ježiško občanom nadelí aj darček v podobe daňových reforiem – zavádza daň z dedičstva i vojnového zisku. Turčianska župná nemocnica agituje za včasnú prevenciu najmä črevných problémov. Manželka ministerského predsedu V. Británie je presvedčená o tom, že  poslankyne majú v parlamente zastupovať domáci krb. Nuž, aj toto sa dočítate v 100 ročných novinách, ktoré vyšli na Slovensku medzi 16. až 30. novembrom 1919.

Republika potrebuje daňové reformy. Zatiaľ čo v Čechách, na Morave a v Sliezsku bol do rozpadu monarchie priamy daňový systém Predlitavska, na Slovensku a Zakarpatskej Rusi platil uhorský systém. A hoci boli niektoré podobné, predsa len to bolo treba zjednotiť. Na to sa podujal minister financií Alois Rašín. Podrobnejšie o zavádzaní daní píšu Robotnícke noviny z 18. novembra 1919.

Robotnícke noviny z 18. novembra 1919, str. 1

Robotnícke noviny z 18. novembra 1919, str. 1

 

A poznáme nových nositeľov Nobelovej ceny – za fyziku i chémiu. Vo vojnou zmietanom svete sa v roku 1919 oznámili rovno dva ročníky naraz – fyziku za roku 1918 získal Max Plank a za rok 1919 Johannes Stark. Mierova cena v roku 1918 nebola udelená, ale za rok 1919 ju získal Woodroow Willson

Slovenský týždenník z 21. novembra 1919, str. 4

Slovenský týždenník z 21. novembra 1919, str. 4

 

Sčítanie ľudu sa na Slovensku odohralo bez vážnejších incidentov a nepriniesol žiadne neočakávané zistenia. Informoval o tom Slovenský týždenník, ktorý vyšiel 21. novembra 1919.  Žije tu 2 940 374  ľudí, z ktorých 63,3 % sa pokladá za Slovákov. V týždenníku sa ďalej dočítate, že Jozef Gregor Tajovský, tentokrát v roli veliteľa sibírskych légií, sa už zo Sibíra dostal do New Yorku a je na ceste domov.

Slovenský týždenník z 21. novembra 1919, str. 3

Slovenský týždenník z 21. novembra 1919, str. 3

 

Slováci chcú a potrebujú svoju technickú univerzitu. Hoci v tej dobe už boli zavedené techniky v Prahe a Brne, „nešťastná longitudinálna podoba našej republiky“ proste robila tieto univerzity pre východné Slovensko a Podkarpatskú Rus neprístupnými. Nuž, ako sa dozvedáme z histórie, museli si na to počkať až do roku 1937, kedy bola zákonom číslo 170 Sb. z. a n. z 25. júna t.r. zriadená v Košiciach Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika.

Slovenský východ z 25. novembra 1919, str. 1

Slovenský východ z 25. novembra 1919, str. 1

Manželka britského ministerského predsedu Meggie sa dosť konzervatívne vyjadrila o práci žien – poslankýň. Tvrdí, že úlohou ženy je v parlamente zastupovať tu domáci krb – takúto informáciu zverejnil Slovenský týždenník z 28. novembra 1919. Nuž sufražetkám sa museli tie povestné nože vo vreckách otvárať :-)

Slovenský týždenník z 28. novembra 1919, str. 4

Slovenský týždenník z 28. novembra 1919, str. 4

 

Nemocnica v Turčianskom sv. Martine poskytla Slovenskému týždenníku z 28. novembra 1919 informáciu o svojich výkonoch za posledného pol roka. Nechýba aj varovanie, aby si všeobecní lekári viac dali záležať na prevencii a neposielali pacientov do nemocnice až keď je  neskoro.

Slovenský týždenník z 28. novembra 1919, str. 3

Slovenský týždenník z 28. novembra 1919, str. 3

 

Slovenská vlasť z 28. novembra 1919 informuje o tom, že slečna Ema Nováková, veľmi úspešná humanitárna pracovníčka a blízka spolupracovníčka Alice Masarykovej začala svoje turné po Československu. Na prednáškach bude hovoriť o tom, ako sa jej podaril husársky kúsok – v priebehu pár týždňov zohnala v USA pomoc vo výške viac ako 1,5 milióna korún a potraviny, lieky a oblečenie. Vďaka obetavosti a agilnosti jej, Alice Masarykovej a celého Červeného kríža a najmä príspevkom amerických Slovákov a Čechov ostali nažive desaťtisíce detí, ktoré by inak boli v katastrofálnych podmienkach Československa odsúdené na smrť. Od roku 1919 do roku 1921 sa im podarilo získať v Amerike pomoc vo výške viac ako 600 miliónov korún.

Slovenská vlasť z 28. novembra 1919, str. 3

Slovenská vlasť z 28. novembra 1919, str. 3

 

Slovenský východ z 30. novembra 1919 informuje o tom, že v Londýne sa chystá dražba perlového náhrdelníka bývalej ruskej cárovnej. V tomto čísle sa zároveň dozvedáme, že v Československu je po poslednom sčítaní ľudu 15 136 obcí.

Slovenský východ z 30. novembra 1919, str. 3

Slovenský východ z 30. novembra 1919, str. 3