Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (15. júla – 31. júla 1920)

Na Slovensku bolo vyhlásené stanné právo a cudzinci, agitujúci proti republike, musia  opustiť naše územie. Alica Masaryková kontrolovala priamo v teréne, ako sa zlepšuje život malých detí – úmrtnosť bola pár rokov po vojne veľmi vysoká. Nuž, a aby nebol svet len o vážnych veciach, našli sme aj veselú informáciu o tom, koľko vajec, mäsa či zeleniny zje človek „strednej veľkosti“ za 70 rokov svojho života? Storočné noviny, ktoré vyšli medzi 16. a 31. júlom 1920, sú plné rôznych zaujímavých udalostí.

Stanné právo sa rozšírilo aj na ostatné časti Slovenska, prakticky platilo na väčšine územia. Nielen to, minister Dérer prijal nariadenie o vypovedaní najmä protištátnych živlov zo Slovenska – teda cudzincov, ktorí narúšajú pokoj a rozvracajú republiku. Informácie zverejnil Slovenský denník zo 17. júla 1920.

Slovenský denník z 17. júla 1920, str. 1

Slovenský denník z 17. júla 1920, str. 1

 

Krásna dobová úvaha o telefóne a pritom tak aplikovateľná aj po 100 rokoch :-) Stojí za prečítanie v Slovenskom denníku z 17. júla 1920.

Slovenský denník z 17. júla 1920, str. 2

Slovenský denník z 17. júla 1920, str. 2

 

Alica Masaryková bola priamo v teréne. Žena, ktorá suplovala prvú dámu Československa a starala sa zároveň aj o svojho „tatíčka Masaryka“, stíhala popri bohatom programe aj vlastné aktivity. Ako predsedkyňa Československého červeného kríža dohliadala na zlepšenie životných podmienok detí. Krátku informáciu priniesol Slovenský denník vo svojom vydaní 24. júla 1920.

Slovenský denník z 24. júla 1920, str. 2

Slovenský denník z 24. júla 1920, str. 2

 

Jeho hlas aj zjav lámali ženské srdcia na začiatku 20. storočia. Bol prvou veľkou hviezdou, tenorom, ktorý nahrával platne a vypredával koncertné haly. V rokoch 1902 – 1920 vyprodukoval viac ako 250 nahrávok. A zrazu božský Enrico zmizol – tak o tom informoval Slovenský denník z 24. júla 1920. Enrico sa síce po pár dňoch našiel, ale jeho hviezdne dni už boli zrátané – posledné koncerty odohral v decembri 1920.

Slovenský denník z 24. júla 1920, str. 3

Slovenský denník z 24. júla 1920, str. 3

 

Považské hlasy, ktoré vyšli 30. júla 1920, sa zamýšľajú nad tým, koľko toho zje človek „strednej veľkosti“ za svoj 70 ročný život. Nuž a po zrátaní všetkého zjedeného mäsa, vajec, ovocia či zeleniny, zistili, že človek zje zhruba 1280-krát toľko, koľko sám váži.

Považské hlasy z 30. júla 1920, str. 3

Považské hlasy z 30. júla 1920, str. 3