Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (1. júna – 15. júna 1919)

Československí inžinieri a architekti si založili profesný spolok. Maďari sa stále snažia rozložiť a oslabiť Slovensko zvnútra – ustáť to nám pomáhajú viaceré európske národy. Malá turčianska obec Bystrička udelila prezidentovi T. G. Masarykovi čestné občianstvo. Manželky politikov milovali luxus aj pred sto rokmi – pani Kúnová minula vo Viedni vyše 100 tisíc korún na jedny šaty. Prečítajte si aj iné zaujímavosti v 100 ročných novinách, ktoré vyšli medzi 1. a 15. júnom 1919. 

Spišiaci a Oravci sa opustili rodné viesky a vydali do sveta – do Prahy išli pozdraviť prezidenta Tomáša G. Masaryka. Popri popíjaní čaju mu deklarovali vernosť a podporu svojich stolíc. Krátku informáciu priniesol Slovenský východ 1. júna 1919.

Slovenský východ 1. júna 1919, str. 2

Slovenský východ 1. júna 1919, str. 2

Československo sa dostáva do najväčšej krízy od svojho vzniku. Maďari stále odmietajú vzdať sa svojho územia a novovzniknutá Maďarská republika rád sa snaží vzkriesiť veľké Uhorsko. Znova sa bojuje – centrom „východného frontu“ sa stali obsadené Košice a centrom „západného frontu“ sa stala oblasť Dunaja a Ipľa (Štúrovo, Tornaľa, Zvolen, Nové Zámky, Lučenec). Do Košíc začiatkom júna vošla francúzska vojenská misia a mestu velil generál Hennocque. Zhruba 12. júna 1919 musela  situáciu vyriešiť Najvyššia rada mierovej konferencie v Paríži a definitívne sa určili  československo-maďarské  hranice. Maďarská armáda musela opustiť naše územie do konca júna. K definitívnemu zastaveniu streľby a vyhláseniu prímeria na Slovensku napokon došlo 24. júna.  Rozsiahly článok venoval tejto téme Slovenský východ vo svojom vydaní 4. júna 1919.

Slovenský východ, 4. júna 1919, str. 1

Slovenský východ, 4. júna 1919, str. 1

Už od konca roku 1918 môžeme sledovať separatistické tendencie oblastí Porýnia. V rokoch 1919 – 1923 sa na tomto území sformovala postupne Rýnska republika aj Falcká. Nemali však dlhého trvania. Slovenský týždenník z 13. júna 1919 priniesol informáciu o vzniku Rýnskej republiky.

Slovenský týždenník, 13. júna 1919, str. 2

Slovenský týždenník, 13. júna 1919, str. 2

Manželky novodobých diktátorov boli zvyknuté na prepych a užívali si to, na čo iní v krajine nemali. V Slovenských ľudových novinách, ktoré vyšli 11. júna 1919, sa však dočítame, že aj pani Kúnová hriešne míňala. Povolaním učiteľka klavíra, od roku 1913 manželka politika Belu Kúna, si vo Viedni kúpila šaty za vyše 100 tisíc korún. Nuž, maďarskí boľševik má už len pár týždňov, 1. augusta skončí vláda jej manžela navždy.

Slovenské ľudové noviny, 11. júna 1919, str. 2

Slovenské ľudové noviny, 11. júna 1919, str. 2

Československý prezident Tomáš G. Masaryk dostal čestné občianstvo turčianskej obce Bystrička. Prezident sa na Bystričke objavil už počas svojich mladších liet okolo roku 1888, ale ako prezident tam chodil oddychovať každé leto. Bolo tam jeho oficiálne sídlo. Svoj pobyt vždy spojil s celkovou návštevou Slovenska, o čom médiá s nadšením vždy informovali. S touto správičkou prišli Slovenské hlasy z 10. júna 1919.

Slovenské hlasy z 10. júna 1919, str. 2

Slovenské hlasy z 10. júna 1919, str. 2