Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (1. augusta – 15. augusta 1920)

Orava a Spiš by mali konečne mať jasno, čo je poľské a čo naše – vytýčili sa hranice. Ale spokojnosť veru nezavládla ani v jednej krajine. Nespokojní sú občania aj s rýchlosťou bytovej výstavby – pomalé je to, veľmi pomalé. Ľudia dokonca bývajú v kanceláriách a vlakových vozňoch. Ale aby život nebol len smutný, z Hlohovca sa nesú chýry, že vo Váhu sa potulujú dva krokodíly…nuž, žeby bol pozorovateľ krátkozraký a boli to len tie povestné ondatry? Čítajte storočné noviny, ktoré vyšli medzi 1. a 15. augustom 1920, a možno sa dozviete rozlúštenie. 

 

Slovenský denník z 1. augusta 1920 priniesol naoko potešiteľnú správu – konečne sa vytýčili hranice na Orave a Spiši. Nepokoje a výtržnosti by konečne po niekoľkých rokoch mohli prestať a pohraničie by nažívalo v mieri. Avšak priskorá radosť – hoci obe strany napokon dohodu podpísali, Poliaci kritizovali nerešpektovanie národnostných pomerov pri ich stanovení a Edvarda Beneša zas kritizovali za opustenie historickej hranice.

Slovenský denník z 1. augusta 1920, str. 1

Slovenský denník z 1. augusta 1920, str. 1

O nedostatku bytov sa veľa písalo pred 100 rokmi, dokonca architekti navrhovali rôzne rýchlostavby. Ale žiaľ, dopyt bol omnoho vyšší ako ponuka. Slovenský denník z 1.augusta 1920 vykresľuje zúfalú situáciu, kde všade si ľudia vedia zriadiť bývanie – v kanceláriách, v odparkovaných vozňoch, na stanici.

Slovenský denník z 1. augusta 1920, str. 4

Slovenský denník z 1. augusta 1920, str. 4

V Prahe sa uskutočnila už 12. výstava automobilov, nad ktorou prebral záštitu prezident T. G. Masaryk. V príhovore vyjadril nádej, že naše zlaté ruky robotnícke čo najskôr pretavia myšlienky našich zlatých hláv do úspechu Československa v automobilovom priemysle – tak o tom písal Slovenský denník z 3. augusta 1920. Nuž, teraz by sa prezident osloboditeľ nestačil diviť, ako sa nám tu spomenutý priemysel rozvinul.

Slovenský denník z 3. augusta 1920, str. 3

Slovenský denník z 3. augusta 1920, str. 3

 

Vo Váhu v Hlohovci sa údajne potulujú dva krokodíly – jeden má vyše troch metrov. Nuž ťažko povedať, či ušli z tamojšieho zverinca, alebo bol pozorovateľ krátkozraký. Informáciu zverejnili 6. augusta 1920 Považské hlasy.

Považské hlasy 6. augusta 1920, str. 3

Považské hlasy 6. augusta 1920, str. 3

 

Slovenský denník zo 7. augusta 1920 prináša odbornú informáciu o stave elektrifikácie Slovenska. Hoci práce prebiehajú plynule, pri vhodnej konštelácii hviezd (že dostatok peňazí, materiálu a pracovných síl) potrvá niekoľko rokov, kým sa podarí vybudovať elektrárne a zázemie. Ak sa hovorilo o optimálnej sume, vtedajší ekonómovia a stavbári mali na mysli minimálne šesť miliárd korún.

Slovenský denník zo 7. augusta 1920, str. 1

Slovenský denník zo 7. augusta 1920, str. 1