Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (1. apríla – 15. apríla 1920)

Amerika konečne ratifikovala mierovú zmluvu s Nemeckom. Dánske kráľovstvo lavíruje medzi republikou a monarchiou a vážne rozhodnutie čaká aj Čiernu Horu – ostane suverénnou krajinou, alebo sa pripojí k Juhoslávii? V Bardejove sa opäť začalo variť pivo, v Stropkove objavili naftu. A nad tým všetkým vznášal sa sokol….taká slovná hračka. Viac sa dozviete, ak sa začítate do storočných novín, ktoré vyšli medzi 1. a 15. aprílom 1920.

Sokolské hnutie sa na Slovensku rozširuje už od konca roka 1919, dokonca začali vydávať svoj vlastný časopis. Informáciu priniesli Slovenské hlasy zo 7. apríla 1920.

Slovenské hlasy zo 7. apríla 1920, str. 3

Slovenské hlasy zo 7. apríla 1920, str. 3

 

Prorektor Univerzity Komenskéko, prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, píše v Slovenskom denníku z 8. apríla 1920 článok, obhajujúci záujmy novej univerzity. Vyzýva na zlepšenie priestorov na vyučovanie ale aj na založenie nových odborov. On sám bol v rokoch 1919 až 1941 riadnym profesorom chirurgie Lekárskej fakulty UK a v rokoch 1920 až 1940 prednostom chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK.

Slovenský denník z 8. apríla 1920, str. 1

Slovenský denník z 8. apríla 1920, str. 1

 

Obec Miková sa preslávila jednak ako rodisko rodičov Andyho Warhola a taktiež ako nálezisko ropy.
V istom období sa vraj jej okolie doslova hemžilo ropnými vrtmi. Krátku správu o obnovení ťažby priniesol Slovenský denník z 8. apríla 1920 – ťažba sa však nikdy napokon neuskutočnila.

Slovenský denník z 8. apríla 1920, str. 5

Slovenský denník z 8. apríla 1920, str. 5

Maurice Farman bol svojho času veľmi známym letcom, konštruktérom lietadiel a ku tejto svojej vášni viedol vraj odmala aj svoju dcéru. Slovenský denník z 9. apríla 1920 informuje o jeho 14-ročnej dcére Andreé, ktorá vraj už ako trojročné dieťa pilotovala so svojim otcov dvojplošník.

Slovenský denník z 9. apríla 1920, str. 3

Slovenský denník z 9. apríla 1920, str. 3

 

V Bardejove vznikla nedávno Bardiovská pivovarská spoločnosť, ktorá nadviazala na dlhoročné varenie piva v tomto meste. Okrem piva rozšírila produkciu aj na likéry, neskôr vraj produkovala aj sódovku. Krátku informáciu priniesol Slovenský denník z 9. apríla 1920.

Slovenský denník z 9. apríla 1920, str. 3

Slovenský denník z 9. apríla 1920, str. 3

 

Dva roky po ukončení svetovej vojny konečne uzavrela Amerika mier s Nemeckom. Slovenský denník z 13. apríla 1920 informoval, že dohodu ratifikoval americký parlament.

Slovenský denník z 13. apríla 1920, str. 3

Slovenský denník z 13. apríla 1920, str. 3