Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (01. marca – 15. marca 1920)

Prezident osloboditeľ sa v zdraví dožil 70. narodenín a to bolo hlavnou udalosťou v celej republike. Odchod našich legionárov zo Sibíru sa síce priebežne deje, ale sťažuje ho tamojší politický a hospodársky chaos. Z Prahy do Bratislavy doletelo prvé poštové lietadlo a v Považskej Bystrici sa sformoval Spolok darebákov. Aj toto sú udalosti, ktoré zaznamenali noviny medzi 1. a 15. marcom 1920 a my ich dnes nazývame storočnými novinami.  

Slovenské národné divadlo malo za sebou svoju premiéru…tú úplne najpremiérovejšiu :-) Noviny sa predháňali v recenziách a vo vyzdvihnutí významu vlastného divadelného kolektívu na Slovensku. Za všetky vyberáme informácie o premiére i recenziu hry, ktorá vyšla v Slovenskom denníku 3. marca 1920.

Slovenský denník z 3. marca 1920, str. 1

Slovenský denník z 3. marca 1920, str. 1

 

Odchod našich legionárov zo Sibíru sa síce deje, ale sťažuje ho tamojší chaos. V Rusku nadôvažok uzákonili 12-hodinový nútený pracovný čas. Informuje o tom Slovenský denník z 3. marca 1920. Paradoxom je, že v Anglicku sa roľníci búria proti skráteniu pracovného času na osem hodín..nuž, nedá sa vyhovieť všetkým.

Slovenský denník z 3. marca 1920, str. 3

Slovenský denník z 3. marca 1920, str. 3

 

Prvé poštové lietadlo z Prahy priviezlo poštu do Bratislavy. Zjavilo sa krátko po poludní na modrej oblohe v modrej žiari a úspešne zosadlo. Privítal ho sám ministerský predseda Vavro Šrobár s anglickým konzulom H. A. Cartwrightom (lietadlo prevádzkujú Angličania). Rozsiahlu reportáž z príprav i letu zverejnil Slovenský denník 5. aj 6. marca 1920.

Slovenský denník z 6. marca 1920, str. 2

Slovenský denník z 6. marca 1920, str. 2

 

Tisíce gratulácií, kvetín a darčekov dostávala kancelária Tomáša G. Masaryka už od polovice februára. Byť osobným tajomníkom a členom prezidentovho tímu bolo v tomto období skutočne náročné, pretože okrem bežných činností museli všetkým darom nájsť miesto a všetkým gratulantom z domu aj zo sveta odpísať…a to vrátane pápeža Benedikta XV. Za všetkých vyberáme báseň Michala Kissa, ktorá vyšla v Považských hlasoch 5. marca 1920.

Považské hlasy zo 5. marca 1920, str. 2 - 3.

Považské hlasy zo 5. marca 1920, str. 2 – 3.

 

Slovensko navštívila skupina novinárov a politikov z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Najskôr pôsobili v Čechách, teraz prišlo na rad turné po Slovensku. Išlo o propagačno-poznávaciu cestu, ktorej výsledkom malo byť zlepšenie spolupráce, vzťahov vo všetkých oblastiach a podporenie medzinárodného obchodu. Veľkú reportáž priniesol Slovenský denník z 11. marca 1920.

Slovensko navštívila skupina novinárov a politikov z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Najskôr pôsobili v Čechách, teraz prišlo na rad turné po Slovensku. Išlo o propagačno-poznávaciu cestu, ktorej výsledkom malo byť zlepšenie spolupráce, vzťahov vo všetkých oblastiach a podporenie medzinárodného obchodu. Veľkú reportáž priniesol Slovenský denník z 11. marca 1920.

Slovensko navštívila skupina novinárov a politikov z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Najskôr pôsobili v Čechách, teraz prišlo na rad turné po Slovensku. Išlo o propagačno-poznávaciu cestu, ktorej výsledkom malo byť zlepšenie spolupráce, vzťahov vo všetkých oblastiach a podporenie medzinárodného obchodu. Veľkú reportáž priniesol Slovenský denník z 11. marca 1920.

Slovensko navštívila skupina novinárov a politikov z Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Najskôr pôsobili v Čechách, teraz prišlo na rad turné po Slovensku. Išlo o propagačno-poznávaciu cestu, ktorej výsledkom malo byť zlepšenie spolupráce, vzťahov vo všetkých oblastiach a podporenie medzinárodného obchodu. Veľkú reportáž priniesol Slovenský denník z 11. marca 1920.

Slovenský denník z 11. marca 1920, str. 1

Slovenský denník z 11. marca 1920, str. 1

 

Aj noviny pred sto rokmi mali zmysel pre recesiu….alebo to skôr bol zmysel pre peniaze, keď zverejnili takýto platený oznam? Výzva pre Spolok darebákov vyšla v Považských hlasoch z 12. marca 1920

Považské hlasy zo 12. marca 1920, str. 3.

Považské hlasy zo 12. marca 1920, str. 3.