Čo sa písalo v novinách pre 100 rokmi (01. júna – 15. júna 1920)

Maďari konečne podpísali mierovú zmluvu. Na návštevu Československa sa chystá spisovateľ Herbert G. Wells – otec science fiction. Hoci je v Bratislave nedostatok bytov, môžeme pri bohoslužbách používať československý jazyk. Nuž, nemôžme mať všetko naraz….no a necelé dva roky po celonárodnej tragédii tento svet opustil aj Pavol Štefánik, brat generála Milana Rastislava. Aj toto sa udialo medzi 1. a 15. júnom 1920 – teda v čase, kedy vyšli naše storočné noviny.

Aké sú príčiny bytovej núdze v Bratislave? Situáciu rieši Slovenský denník z 3. júna 1920. Nielen mesto a štát by mali stavať byty, ale aj banky a tí majetnejší by si ich mohli odkúpiť.

Slovenský denník z 3. júna 1920, str. 3

Slovenský denník z 3. júna 1920, str. 3

Slovenské hlasy z 10. júna 1920 sumarizujú, čo stratilo Maďarsko podpisom Trianonskej zmluvy. Nielen, že 70 % svojho územia a 60 % obyvateľstva, ale k tomu zdroje príjmov – kúpele, ornú pôdu, väčšinu železníc a všetky lesy. Z tkáčskeho rozvinutého priemyslu mu ostalo len slabých 15 % fabrík. Okrem toho, sankcie sa chovajú aj poľnohospodárskych zvierat a dobytka.

Slovenské hlasy z 10. júna 1920, 4. strana

Slovenské hlasy z 10. júna 1920, 4. strana

Z Ríma prišlo pápežské povolenie, používať počas omše československý jazyk. Krátku informáciu priniesli Považské hlasy z 11. júna 1920.

Považské hlasy z 11. júna 1920, str. 3

Považské hlasy z 11. júna 1920, str. 3

 

Slovenský denník z 15. júna 1920 píše, že anglický spisovateľ Herbert G. Wells, ktorý sa pokladá spoju s Julom Vernom za otca science-fiction, sa chystá na návštevu Československa. Wells je otcom napríklad známeho románu Ostrov doktora Moreaua (1896) – na ktorom šialený vedec šľachtí ľudí so zvieratami. Román s prvkami hororu mu vyniesol medzi kritikmi titul „profesor odpornosti“ .

Slovenský denník z 15. júna 1920, str. 2

Slovenský denník z 15. júna 1920, str. 2