Cesta knihy

1. Depozit, sídelná budova SNK

V depozite Slovenskej národnej knižnice sa nachádza 4,7 milióna knižničných dokumentov, z toho viac ako 1,6 milióna tvoria literárne a hudobné rukopisy a fotografie. SNK tiež uchováva desiatky tisíc objektov vo svojich dvoch múzeách. Momentálne digitalizujeme monografie a periodiká.

 

Dokumenty vyberáme z depozitu podľa vopred pripraveného zoznamu. Túto činnosť zabezpečujú operátori Oddelenia prípravy dokumentov. Dokumenty ukladáme do prepraviek.

   

V depozite SNK máme uložené slovacikálne tlače, tlače v iných jazykoch, historické knihy, aj slovacikálne duplikáty.  Ide napríklad o tlače, rukopisy, periodiká.  Pod pojmom slovacikálne rozumieme autorské, vydavateľské tlače, ktoré obsahovo súvisia so Slovenskom, alebo Slovákmi.  Do historického fondu patria tlače zo 16. až 19. storočia“ hovorí Viera Gašpáreková, vedúca oddelenia Ochrana a správa depozitov.

V prepravkách uložené dokumenty putujú  na pracovisko čistenia.

2. Pracovisko čistenia, sídelná budova SNK

Každý dokument skôr, ako sa dostane do Digitalizačného centra, očistíme. Používame na to automatické čistiace zariadenie DEPULVERA, určené na povrchové čistenie. Dokument očistí zo všetkých strán.

 

Ak je dokument znečistený priveľmi, čistíme ho ručne. Na to máme zariadenie  SPIRABILIA. Je vhodné najmä pre historické fondy, je totiž maximálne šetrné a k dokumentom pristupuje citlivo.

3. Pracovisko triedenia, sídelná budova SNK

Očistené dokumenty triedime podľa druhu, či stupňa poškodenia. Radíme ich do tzv. digitalizačných tried, teda podľa toho, pre ktorý dokument je ktorý skener najvhodnejší.

 

„Digitalizačné  skenery sú automatické, poloautomatické a manuálne. Na automatické skenery sú vhodné  dokumenty v dobrom fyzickom stave, nepoškodené, dostatočne hrubé, aby bol výkon maximálny. Dokumenty s miernym poškodením, dostatočnými okrajmi môžu ísť na poloautomatické skenery a na manuálne idú dokumenty, ktoré  vyžadujú  osobitý  prístup. Klinové skenery sú určené pre dokumenty, ktoré  nie je možné otvoriť o 180°- došlo by k ich poškodeniu. Sú šetrné k väzbe knihy.“  hovorí Martina Bajzíková, riaditeľka odboru Ochrana fondov. Roztriedené dokumenty ukladáme do prepraviek. Každá prepravka je označená presným popisom, ktorým skenerom ju budeme digitalizovať.

4. Pracovisko digitalizácie, Digitalizačné centrum SNK (Vrútky)

Takto v prepravkách dokumenty dopravíme do Digitalizačného centra a podľa označenia ich skenujeme.

  

Všetci zamestnanci Digitalizačného centra ovládajú prácu na skeneroch i prácu v Oddelení tvorby metadát, čo nám zabezpečuje výbornú zastupiteľnosť na každej pozícii. Do konca januára 2013 sme zdigitalizovali viac ako 42 000 objektov. Jedná sa prevažne o knižné dokumenty.

 

Zdigitalizované objekty upravujú pracovníci Oddelenia tvorby metadát.

Monika Šušorená, zástupkyňa riaditeľa odboru Digitalizačné centrum: „V Oddelení skenovania skenujeme rôzne druhy dokumentov, či už sú to knihy, noviny, časopisy, pohľadnice, fotografie. V Oddelení tvorby metadát – Post-processingu zoskenované obrazové súbory upravujeme v programe, v ktorom ich operátori otáčajú, vyberajú obsah a nastavujú tak, aby po dokončení boli v čo najlepšej kvalite. Takéto súbory sa ďalej spracovávajú v programe OCR, ktorý ich upravuje do konečnej podoby.“  Zdigitalizované dokumenty opäť vraciame do depozitu.

Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Foto:  Dana Vojtková   /depozit a príprava dokumentov/   Lukáš Buzek   /digitalizácia/