Sladkovic_foto_353x480

Prepis ľúbostného listu Andreja Sládkoviča jeho budúcej manželke Antónii Júlii Sekovičovej

Andrej Sládkovič (1820 – 1872), vlastným menom Andrej Braxatoris, básnik, publicista, prekladateľ a evanjelický kňaz patrí medzi popredných predstaviteľov romantizmu a je pokladaný za najvýznamnejšieho lyrika štúrovskej generácie. Preslávil sa básnickými skladbami Detvan a Marína, ktoré sú považované za vrcholy jeho básnického diela. Marína bola oslavou lásky k milej zo študentských čias Márii Pišlovej, ale tiež vyznaním …

prez

Jozef Ľudovít Holuby

Tento rok si pripomíname 90. výročie úmrtia. Jozef Ľudovít HOLUBY– botanik, etnograf (25. 3. 1836 Lubina – 15. 6. 1923 Pezinok Študentské roky strávil na gymnáziu v Modre a na evanjelickom lýceu v Bratislave, teológiu študoval vo Viedni. Napriek tomu, že sa venoval kňazskému povolaniu, je známy predovšetkým ako botanik a etnograf. Venoval sa …

prez.

Ľudová kultúra – Svadobné zvyky a obyčaje

Jedným z charakteristických znakov jednotlivých národov a krajín je ich ľudová kultúra – kroje, piesne, hudba, tanec, teda hudobné, tanečné a dramatické prejavy. Tradičná ľudová kultúra zahŕňa súbor javov z duchovnej a materiálnej kultúry spoločenského a rodinného života, ktoré sa preberajú z generácie na generáciu. Slovenská ľudová kultúra je neobyčajne …

SD 32056_00

Diela Pavla Socháňa

Pavol Socháň – národopisec, fotograf, maliar, publicista, osvetový pracovník, sa narodil 6. 6. 1862 vo Vrbici, zomrel 26. 1. 1941 v Bratislave a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Socháňove študentské roky sú spojené s gymnáziom v Kežmarku, kde bolo zakázané v tej dobe vyučovať v slovenčine. Socháň učil svojich spolužiakov slovenčinu a slovenskú literatúru v súkromnom krúžku, …

ls

Ľudovít Štúr – dokumenty Literárneho archívu SNK

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. K popredným predstaviteľom národných zápasov meruôsmych rokov patrí …

Ludovit_Stur_prez

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Vynikajúca a všestranne činná osobnosť prvoradého významu v slovenských národných dejinách. R. 1827 – 1829 študoval na nižšom gymnáziu v Rábe, 1829 – 1834 na ev. lýceu v Bratislave, 1838 – 1840 na univerzite …

17A0073168

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny (*3. október 1762, Slanica – 15. január 1813, Nové Zámky) Po absolvovaní poetiky a rétoriky na seminári v Bratislave (1778 – 1780) pokračoval Bernolák v štúdiu filozofie na akadémii v Trnave (1780 – 1782), ktorá mala veľký vplyv na formovanie jeho literárnych záujmov, rozvíjaných neskôr …

Komensky

Jan Amos Komenský

„Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania.“ Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) Jan Amos Komenský patrí medzi najvýraznejšie postavy českého kultúrno-politického priestoru s celoeurópskym presahom, o čom svedčí aj fakt, že ho za svojho považujú nielen Česi, ale aj Slováci, a často aj …

17A0616406

Učebnice 19. storočia

Výučbové materiály na pokračovanie… Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje učebnice z rôznych disciplín 19. storočia ako sú Hwiezdoweda, Prostonárodnia Fysika, Počtoveda, Živočíchopis a iné. Zasadnete s nami do virtuálnej historickej školy, kde bude rechtor predčítať z učebníc, ktoré používali žiaci pred vyše storočím?

17A0099679

Jozef Ignác Bajza

Autor prvého románu v slovenčine, satír a epigramov, katolícky farár BAJZA, Jozef Ignác (5. marec 1755 Predmier – 1. december 1836 Bratislava) O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu a od roku 1780 pôsobil ako kaplán pri kapitule v Trnave. V roku 1783 požiadal o …