MTR412e27_carodej

Hon na čarodejnice – očistiť ich mali plamene

Korene prenasledovania čarodejníc siahajú až do čias antiky a germánskych predstáv o démonoch a zlých dušiach. Už v rímskom práve existovala možnosť potrestať osobu praktizujúcu čarodejníctvo a ako trest bol predpísaný oheň. V rannom stredoveku čarodejníctvo považovali za poveru a ilúziu a čarodejnícke procesy prakticky neexistovali. V 15. storočí sa po celej Európe rozpútal hon na kacírov a čarodejnice. Zvlášť …

17A0523069_uvod

Šlabikáre

Zaujíma Vás ako sa učili čítať naši starí a prastarí rodičia? Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje prvé slovenské čítanky a abecedáre.

Kalendare_uvod

Kalendáre

Kalendár nebol vždy iba orientačnou pomôckou a pripomienkou mien, upozorňoval aj na splátky dlhov Termín kalendár vznikol odvodením od latinského slova „calendae“, ktorým sa v starovekom Ríme označoval prvý deň mesiaca rímskeho kalendára. „Calendarium“, alebo „liber calendarii“ Rimania nazývali aj knihu dlžníkov, ktorí platili úroky zo svojich dlhov vždy každý prvý deň …

kreutterbuch

Herbár – zbierka sušených rastlín

Názov zbierky sušených rastlín má pôvod v latinskom slove herba, ktoré znamená rastlinu. V stredoveku sa herbár chápal ako kniha o liečivých rastlinách (hortus sanitatis, materia medica, das Kräuterbuch) a zaoberal sa popisom rastlín a ich liečivými účinkami. Vďaka množstvu na vysokej odbornej úrovni spracovaných informácií o účinkoch bylín a …

scan0006

Zbierka exlibrisov vo fonde Slovenskej národnej knižnice

Slovenská národná knižnica v Martine spravuje zaujímavú a rozsiahlu zbierku exlibrisov. Drobné grafiky, nazývané aj knižné značky sú obľúbenou témou výtvarných umelcov už niekoľko storočí. Exlibris, ako drobný grafický list, možno vnímať minimálne v dvoch rovinách. Prvá sa zaoberá vlastníkom knihy a pôvodcom knižnice a snaží sa o jeho identifikáciu. …

novinky

Časopis Novinky pre slovenské deti

Časopis Novinky pre slovenské deti vydal v apríli 1919 ako dočasnú náhradu slovenskej čítanky Pavel Gallo. Od roku 1920 do 20. decembra 1923 nevychádzal. Po obnovení vydávania bolo novou úlohou časopisu zábavnou formou doplniť učebnú látku všetkých predmetov ľudových škôl. Pozornosť sa venovala najmä občianskej náuke a výchove, ručným prácam, spevu a …

obrvcielka

Časopis Včelka

Po vzniku Československa v roku 1918 bol s rozvojom našej literárnej tvorby a kultúrno-spoločenského života zákonite spätý aj rozvoj literatúry pre mládež. Z iniciatívy Štefana Krčméryho, jedného z popredných literárnych kritikov, historikov, prozaikov a básnikov, uzrela svetlo sveta Včelka. Časopis pre sedem až dvanásťročné deti vychádzal v rokoch 1925 až 1927 …

Pred sudcom; Cigán u soudu; Sláma, František; 1891

Monografie k dejinám a jazyku Rómov

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa Rómov prinášame verejnosti niekoľko článkov a monografií k dejinám a jazyku Rómov z 19. a zo začiatku 20. storočia. Tieto publikácie sú zaujímavé pre bádateľov romistov, ktorí sa zaoberajú rómčinou, dejinami príchodu Rómov do Európy a zvlášť ich príchodu na územie Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú …

preobkuch

Kuchárske knihy

Knihy, ktoré pomáhajú domácim gazdinkám i šéfkuchárom  Nájdeme ich väčšinou v kuchyni, kde podľa nich ich receptov pripravujeme jedlá a nápoje. Môžeme sa z nich ale dozvedieť aj informácie o pôvode rôznych surovín a ingrediencií, ich trvanlivosti a zachovaní kvality. Aj medzi riadkami prezradia veľa o spoločnosti, ktorá podľa nich …