SD 32056_00

Diela Pavla Socháňa

Pavol Socháň – národopisec, fotograf, maliar, publicista, osvetový pracovník, sa narodil 6. 6. 1862 vo Vrbici, zomrel 26. 1. 1941 v Bratislave a pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Socháňove študentské roky sú spojené s gymnáziom v Kežmarku, kde bolo zakázané v tej dobe vyučovať v slovenčine. Socháň učil svojich spolužiakov slovenčinu a slovenskú literatúru v súkromnom krúžku, …

ls

Ľudovít Štúr – dokumenty Literárneho archívu SNK

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Medzi najvzácnejšie dokumenty uložené vo fondoch a zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice patria tie, ktoré mapujú počiatky slovenskej literatúry a národnej svojbytnosti Slovákov. K popredným predstaviteľom národných zápasov meruôsmych rokov patrí …

Ludovit_Stur_prez

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr – kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, politik, publicista, redaktor, pedagóg 29. 10. 1815 Uhrovec – 12. 1. 1856 Modra Vynikajúca a všestranne činná osobnosť prvoradého významu v slovenských národných dejinách. R. 1827 – 1829 študoval na nižšom gymnáziu v Rábe, 1829 – 1834 na ev. lýceu v Bratislave, 1838 – 1840 na univerzite …

17A0073168

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny (*3. október 1762, Slanica – 15. január 1813, Nové Zámky) Po absolvovaní poetiky a rétoriky na seminári v Bratislave (1778 – 1780) pokračoval Bernolák v štúdiu filozofie na akadémii v Trnave (1780 – 1782), ktorá mala veľký vplyv na formovanie jeho literárnych záujmov, rozvíjaných neskôr …

Komensky

Jan Amos Komenský

„Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania.“ Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) Jan Amos Komenský patrí medzi najvýraznejšie postavy českého kultúrno-politického priestoru s celoeurópskym presahom, o čom svedčí aj fakt, že ho za svojho považujú nielen Česi, ale aj Slováci, a často aj …

17A0616406

Učebnice 19. storočia

Výučbové materiály na pokračovanie… Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje učebnice z rôznych disciplín 19. storočia ako sú Hwiezdoweda, Prostonárodnia Fysika, Počtoveda, Živočíchopis a iné. Zasadnete s nami do virtuálnej historickej školy, kde bude rechtor predčítať z učebníc, ktoré používali žiaci pred vyše storočím?

17A0099679

Jozef Ignác Bajza

Autor prvého románu v slovenčine, satír a epigramov, katolícky farár BAJZA, Jozef Ignác (5. marec 1755 Predmier – 1. december 1836 Bratislava) O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu a od roku 1780 pôsobil ako kaplán pri kapitule v Trnave. V roku 1783 požiadal o …

Nahladovy obrazok

Diela Juraja Fándlyho

Fándly, Juraj –  osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár (21. 10. 1750 Častá – 7. 3. 1811 Doľany) Stredoškolské vzdelanie získal u piaristov, františkánov, kapucínov a petrínov, ale pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu najprv v Budíne a potom v Trnave. Roku 1777 bol vysvätený za …

Glosius, Ján: Obsah Potřebných Navčenj (r.1792)

Včelárstvo na Slovensku

Počiatky včelárstva na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté s našimi predkami, Slovanmi. Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku 448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského vládcu Attilu. …

Cithara Sancthorum. Pjsně duchownj, staré i nowé... ; 1728

Náboženské spevníky

Zbierku duchovných piesní, evanjelický kancionál Cithara sanctorum (Písně duchowni staré i nowé kterýchž cýrkew křestianská při wyročnjch slávnostech a památkách, jakož y we wšelikých potřebách swých obecných y obzvlástných s mnohým prospěchem užiwá.) zostavil náboženský spisovateľ, učiteľ a evanjelický farár Juraj Tranovský (1592 – 1637). Obsahuje duchovné piesne domácej slovenskej …