Stur_Ludovit_pisanka_perex

Štúr študoval indický jazyk i hebrejčinu

Viete, že Ľudovít Štúr ovládal okrem slovenčiny 10 ďalších jazykov? Že ho spolužiak na nižšom gymnáziu liečil vínnou kúrou, keď ochorel? Prelistujte si písanku 14-ročného Ľudovíta a pozrite si, ako si precvičoval krasopis. Depozity Slovenskej národnej knižnice (SNK) ukrývajú bohatý osobný archív tohto politika, historika, jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny. …

stur_lasky

Prvý mládenec slovenský Ľudovít Štúr sa láske bránil

Slovenská národná knižnica (SNK) pokračuje v príprave na budúcoročné 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri štúdiách jeho osobného archívu a dokumentov v správe Slovenskej národnej knižnice, sme navštívili Odbor správy a výskumu pôvodných prameňov, na pôde ktorého vzniklo Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra. Štúdie, ktoré spracoval Doc. PhDr. Augustín …

Stur_Ludovit_K_19_163_prezent

Pátrame po skutočnej podobe Ľudovíta Štúra

Slovenská národná knižnica (SNK) si v roku 2015 pripomínala 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Pri štúdiu jeho osobného archívu a dokumentov, ktoré má knižnica vo svojich zbierkach, sme tentokrát navštívili trezor Literárneho archívu SNK, kde sa nachádza vzácna, ojedinelá pamiatka. Jedna z iba dvoch existujúcich snímok Ľudovíta Štúra – dagerotyp členov Slovenskej …

ls

Chystáme sa na Štúra!

Slovenská národná knižnica odkryje cestou k okrúhlemu výročiu Ľudovíta Štúra najväčšie zaujímavosti z jeho osobného archívu Slovenská národná knižnica si dala s príchodom 28. októbra 2014 dôležitú úlohu. Doviesť zvedavých a bádania chtivých čitateľov k nádhernému okrúhlemu výročiu narodenia popredného predstaviteľa slovenského národného života z polovice 19. storočia. Áno, takto o rok si pripomenieme 200 rokov od …