Stur_Ludovit_podpis

Ľudovít Štúr sám o sebe

Výber z korešpondencie Ľudovíta Štúra Rok venovaný osobnosti Ľudovíta Štúra sa pomaly chýli ku koncu. Túto výraznú osobnosť sme spolu spoznávali cez jeho roly – od po vedomostiach prahnúceho študenta, ktorý sa vzdal lásky, cez zapáleného učiteľa, erudovaného jazykovedca, básnika, redaktora a vydavateľa novín, politika, ktorý slovné súboje vymenil za ozajstné …

Stur_Slovansky_zjazd_1848_perex_1

Ľudovít Štúr počas revolúcie prešiel od slov k činom

Štúrovci vymenili perá za zbrane, ľud vzal do rúk kosy – na víťazstvo to ale nestačilo Na jar roku 1848 sa celou Európou prehnala revolučná smršť, ktorá mala zlikvidovať absolutizmus, poddanstvo, uzákoniť rovnosť pred zákonom a zaistiť slobodu národom. Štúr si veľa od toho pre Slovákov sľuboval – avšak počiatočné …

Stur_Ludovit_podpis

Škorpión i krtonôžka – aj toto vyjadruje Štúrovo priezvisko

Pôvod priezviska Štúr, ktoré nosil aj náš najznámejší Ľudovít, sa odvádza od názvu škorpióna, po slovensky „šťúra“. Šťúrom však naši predkovia volali napríklad aj krtonôžku či potkana. „Pre mnohých ľudí to nie je lichotivé priezvisko, pretože škorpióna pokladajú za jedovatého živočícha. V niektorých nárečiach „štúrom“ volali všetky drobné, v zemi …

stur_novinar

Ľudovít Štúr pred 170 rokmi vybojoval pre Slovákov novini

Už o pár dní uplynie 170 rokov odo dňa, kedy vyšlo prvé číslo Slovenskjích národnjích novín, prvých novín písaných v slovenčine. Tri dlhé roky prešli, kým ich maďarská vláda povolila Ľudovítovi Štúrovi vydávať. „Noviny mali od začiatku svojich priaznivcov ale aj neprajníkov. Vychádzali v Štúrovej slovenčine, čo sa nepáčilo najmä …

Stur_basnik_perex_basen_Na_vysinach_1846

Ľudovít Štúr ako básnik žialil nad Slovákmi a ospevoval rodné kraje

  Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr venoval vo svojich básňach. Už v januári 1830 vystupuje 15-ročný Štúr v Spoločnosti českoslovanskej s vlastnými básňami, o ktorých sa však nezachovali žiadne záznamy. Jeho prvou …

Stur_ucitel_perex

Ľudovít Štúr bojoval za učebnice pre žiakov i platy učiteľov

Učiteľské povolanie nebolo v Rakúsko–uhorskej monarchii až také finančne lákavé. Aj napriek tomu sa ale Ľudovít Štúr vydal touto cestou. Okolo roku 1830 dostávali učitelia napríklad okrem ročného platu 25 zlatých odmenu aj v naturáliách v podobe piva a pšenice. Aj Ľudovítov otec, Samuel Štúr, učil na evanjelickej škole v Uhrovci a …

Stur_Ludovit_K_19_163_prezent

Ľudovít Štúr: študoval dvanásť jazykov, nepoužíval y a nevenoval sa láske

Slovensko sa môže popýšiť množstvom veľmi významných osobností, ktoré nám môže závidieť celý svet. Vynálezcovia, básnici, spisovatelia, hudobníci či vedci. Koncom tohto roka si pripomíname 200 rokov od narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov Ľudovíta Velislava Štúra. Depozity Slovenskej …