Fuchs_perex

Ako sa bojovalo s negramotnosťou

Zaviedla sa povinná bezplatná školská dochádzka, vzdelanci začali vydávať učebnice a vyučovať aspoň základ v materinskom jazyku a štát pomaly umožňoval vzdelávať sa aj dievčatám. Rakúsko-Uhorsko takto bojovalo so znižovaním negramotnosti od polovice 19. storočia. Slovenská národná knižnica (SNK) prináša pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti, ktorý 8. septembra 1966 vyhlásilo UNESCO, …

cokolada_2

Čokoláda

Ako sa z „horkého nápoja“ Aztékov stalo sladké pokušenie a liek modernej doby Hovorí sa jej aj liek na stres, teda chorobu modernej civilizácie, ale jej cenu poznali už staroveké kultúry Strednej Ameriky. Placky alebo nápoj pripravovaný z kakaových bôbov boli veľmi obľúbené už u Mayov a Aztékov, ktorí používali …

Zilinska_synoda_1610_rukopis

Žilinská synoda

Prvú evanjelickú krajinskú synodu, ktorá sa konala v Žiline, od 28. do 30. marca v roku 1610, zvolal a predsedal jej významný uhorský hodnostár, prívrženec evanjelikov, palatín Juraj Thurzo. Na začiatku 17. storočia patrila väčšina obyvateľov dnešného Slovenska k stúpencom učenia lutheránov. Všetko sa začalo 95-timi tézami Martina Luthera v roku 1517, …

vojna_2_sv_Prír.č. 2443_1982

Koniec II. svetovej vojny u nás

Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, počas ktorého zahynulo takmer 60 miliónov ľudí. Zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny príslušníkov ozbrojených síl. Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku a kultúrnom dedičstve. Do vojny sa zapojilo 61 štátov a okrem Antarktídy …

Dni Milana Hodzu

Dr. Milan Hodža – zborníky prác z literárnych súťaží

Dni Milan Hodžu predstavujú komplex podujatí, do ktorých mimo vedeckých konferencií patria aj vyhodnotenia literárnych súťaží – Hodžova esej a Hodžov novinový článok. Hodžova esej je určená pre študentov stredných škôl a od roku 2005 ju každoročne vyhlasuje Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Cieľom súťaže je propagovať myšlienky popredného slovenského …

Kukucin_21_H_2_prezentacny

Matej Bencúr a Martin Kukučín

Obe mená patria jednej osobe, ale prvé je verejnosti menej známe, pretože ide o vlastné meno spisovateľa obdobia realizmu – Martina Kukučína (1860 – 1928). Výber z jeho diela, sme na portáli DIKDA už predstavili, ale osobnosť M. Kukučína, by sme Vám chceli priblížiť aj cez vybrané dokumenty Literárneho archívu SNK …

Stefanik_prezentacny_parte

Rozlúčka s Milanom Rastislavom Štefánikom

V minulých častiach nášho seriálu sme si už generála Štefánika pripomenuli cez dokumenty a fotografie, zachytávajúce ho ako autora aj cez jeho osobnú knižnicu v pozícii čitateľa. Dovoľte nám preto pri príležitosti 95. výročia jeho tragického úmrtia (4. mája 1919) priblížiť dosah osobnosti M. R Štefánika na našu históriu aj prostredníctvom zachovaných …

prezentacny_Hviezdoslav_Hamlet_70 T 21 - 001

Byť či nebyť? To je otázka …

Názov tohto článku je najcitovanejšou frázou divadelnej hry vôbec – v originálnom znení  „To be or not to be. That is the question“, ju do úst Hamleta vložil najznámejší anglický spisovateľ, dramatik a herec William Shakespeare. Známy autor, o ktorom toho ale veľa nevieme, napríklad ani presný dátum jeho narodenia, pretože matriky …

Stefanik_K_024_ miniatury

Osobná knižnica Milana Rastislava Štefánika

Fondy Slovenskej národnej knižnice nám umožňujú nahliadnuť na osobnosti dejín aj prostredníctvom zachovaných dokumentov. Keďže život generála M. R. Štefánika sme si už predstavili cez dokumenty a fotografie Literárneho archívu SNK, poďme si jeho osobnosť priblížiť aj cez ďalší významný a tentoraz naozaj aj knižný prameň – cez jeho osobnú knižnicu, ktorá …