Časopis Včelka

Po vzniku Československa v roku 1918 bol s rozvojom našej literárnej tvorby a kultúrno-spoločenského života zákonite spätý aj rozvoj literatúry pre mládež. Z iniciatívy Štefana Krčméryho, jedného z popredných literárnych kritikov, historikov, prozaikov a básnikov, uzrela svetlo sveta Včelka. Časopis pre sedem až dvanásťročné deti vychádzal v rokoch 1925 až 1927 a vydávala ho Matica slovenská spolu s Československým Červeným krížom a Živenou. Štefan Krčméry s redaktorom Františkom Volfom dbali o to, aby to bol literárny časopis, kde by sa vytvoril priestor nielen pre umeleckú literatúru, ale aj pre výtvarný ilustračný prejav. Do Včelky prispievali Peter P. Zgúth-Vrbický, Ľudmila Podjavorinská, Martin Braxatoris-Sládkovičov, z mladších autorov Jozef Cíger-Hronský a ďalší. O jej grafickú a výtvarnú stránku sa staral hlavne Jaroslav Vodrážka, ale svojimi ilustráciami prispel do nej i Ján Hála a Martin Benka. V časopise prevažoval folklór, nová i staršia básnická a prozaická tvorba, ale vzdelávaniu a zábave detí slúžila i vecná literatúra (memoáre, vlastivedné, historické a iné články).

Včelka vychádzala raz mesačne okrem školských prázdnin vo veľkosti malého zošita tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. S veľkým záujmom o časopis rástli aj vyššie nároky na jeho grafickú podobu a obsahovú náplň. Po dvoch rokoch existencie časopis Včelka od ročníka 1927/1928 premenovali na Slniečko.

Ako dostal časopis názov Včelka? Nuž, vybrali ho z 84 návrhov čitateľov mesačníka Dorast a študentov martinského gymnázia. Traja sa zhodli v názve Včelka a jeden z nich – Jožko Országh o tom takto napísal: „Prial by si, aby sa časopis volal Včelka, preto, lebo včelka nosí do úla med, a tento časopis tiež bude nosiť pre deti med. Med, ktorý nosia včely, je sladký a užitočný, ale med, ktorý bude nosiť časopis, bude užitočnejší.“

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 1, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 1, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 2, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 2, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 3, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 3, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 4, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 4, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 5, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 5, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 6, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 6, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 7, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 7, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 8, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 8, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 9, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 9, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 10, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník I., číslo 10, 1925/1926

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 1, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 1, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 2, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 2, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 3, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 3, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 4, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 4, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 5, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 5, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 6, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 6, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 7, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 7, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 8, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 8, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 9, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 9, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 10, 1926/1927

Včelka. Zábavný ilustrovaný časopis pre deti, Ročník II., číslo 10, 1926/1927