Časopis Novinky pre slovenské deti

Časopis Novinky pre slovenské deti vydal v apríli 1919 ako dočasnú náhradu slovenskej čítanky Pavel Gallo. Od roku 1920 do 20. decembra 1923 nevychádzal. Po obnovení vydávania bolo novou úlohou časopisu zábavnou formou doplniť učebnú látku všetkých predmetov ľudových škôl. Pozornosť sa venovala najmä občianskej náuke a výchove, ručným prácam, spevu a kresleniu.
Vychádzal v Prešove raz mesačne počas školského roku. Podľa dostupných informácií zanikol 20. apríla 1925.

Časopis Novinky pre slovenské deti, Ročník II

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 1

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 1

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 2

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 2

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 3

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 3

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 4

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 4

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 5

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 5

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 6

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 6

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 7

Novinky pre slovenské deti, 1923, Ročník II, Číslo 7

Časopis Novinky pre slovenské deti, Ročník III

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 1

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 1

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 2

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 2

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 3

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 3

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 4

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 4

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 5

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 5

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 6

Novinky pre slovenské deti, 1924, Ročník III, Číslo 6