Byť či nebyť? To je otázka …

Názov tohto článku je najcitovanejšou frázou divadelnej hry vôbec – v originálnom znení  

To be or not to be. That is the question

Do úst Hamleta otázku vložil najznámejší anglický spisovateľ, dramatik a herec William Shakespeare. Známy autor, o ktorom toho ale veľa nevieme, napríklad ani presný dátum jeho narodenia, pretože matriky Stratford-upon-Avon obsahujú iba zápis o jeho krste z 26. apríla 1564. Dovoľte nám pripomenúť známe Shakespearovo dielo cez ďalšie z unikátnych zbierok Slovenskej národnej knižnice, ktoré v sebe spájajú reprezentantov literatúry slovenskej i anglickej.

Shakespeare_Signature.svg

 Shakespeare_portret  Shakespeare_First_Folio_1623

William Shakespeare (1564 – 1616) a prvé vydanie jeho kompletného diela z r. 1623 – First Folio

Kompletné dielo Williama Shakespeara (26. apríl 1564 – 23. apríl 1616) ale nemožno zhrnúť iba dvjoverším Byť či nebyť … pozostáva totiž z 39 divadelných hier, 154 sonetov a niekoľkých poém, ktoré boli a stále sú prekladané do väčšiny svetových jazykov a ktoré neustále inšpirujú aj ďalších tvorcov všetkých druhov umenia. Medzi najznámejšie Shakespearove hry však stále patria tragédie Rómeo a JúliaHamlet.

 Shakespeare_Romeoandjuliet_1597 Shakespeare_Hamlet_quarto_3rd

Titulné listy vydaní tragédií Rómeo a Júlia – Romeo and Juliet z r. 1597
a Hamlet – The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark z r. 1605

Kým prvú autor inšpirovaný príbehmi nešťastných lások napísal v rokoch 1591 – 1959 ako tragédiu lásky medzi milencami z dvoch znepriatelených rodov Verony (príbeh Rómea z rodu Montegovcov a Júlie z rodu Capuletovcov naozaj nemusíme bližšie predstavovať), v druhej v rokoch 1599 – 1602 prerozprával príbeh Amletha zo zápisov Saxa Grammatica – Gesta Danorum z 13. storočia. Existujú aj dohady, či si touto drámou nechcel autor pripomenúť svojho syna Hamneta, ktorý zomrel ako 11-ročný v roku 1596. Odhliadnuc ale od prvotných inšpirácií a cieľov autora, tragédia Hamleta, Princa Dánskeho sa stala Shakespearovou hrou s mnohými naj-, najdlhšia, najcitovanejšia, najprekladanejšia, … A práve preklady alebo prebásnenia milostných vyznaní Rómea a hĺbavých prehovorov Hamleta Vám teraz ponúkame.

Dovoľte nám predstaviť Vám obe hry v prekladoch nášho najznámejšieho básnika – Pavla Országha Hviezdoslava, ktorý túžil čítať a prekladať Shakespearovo dielo až do takej miery, že sa hoci aj v pokročilejšom veku sám naučil po anglicky. William Shakespeare Hviezdoslava dokonca sprevádzal aj pri literárnej tvorbe, jeho bustu totiž nájdete aj v pracovni nášho barda v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

Hviezdoslav_foto_341x432 Hviezdoslav_muzeum_POH_DK_pracovna_1

Pavol Országh – Hviezdoslav a jeho pracovňa v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Výsledok prekladateľskej práce P. O. Hviezdoslava vo forme rukopisov uchováva Slovenská národná knižnica v Literárnom archíve.

Romeo a Julia smutnohra v 5-tich dejstvách zo Shakespeare-a (sign. LA SNK 70 M 17)

Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 001

 Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 002  Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 003
 Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 004 Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 005
 Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 006 Hviezdoslav - preklad Romea a Julie ruk 70 M 17 - 007

Prepis úryvku z prekladu z drámy W. Shakespeara Rómeo a Júlia od P. O. Hviezdoslava
(sign. LA SNK 70 M 17)

Prvé dejstvo
Prvé jävišťa

Benvol.      Zaľúbený?
Romeo.      Nie.
Benv.        Teda bez ľúbosti?
Romeo.      Bez jej ľúbosti, ktorú vrele ľúbim.

Benv.        O, že ta ľúbosť, priaznivá tak v tvári
Tak ukrutníckou dosvedčúva v zkúške!

Romeo.        Že ľúbosť, ktorej zrak slepí obvinka
Slepo i k svojmu cieľu sa obracia!
Kde budeme jesť! – Beda! – Takový
Spor bol tuná? Leš nepovedzte mi,
Bo všetko som očul už. Tu mnoho
Nenávisti je, leš predca viac lásky. __
Nuže! Nenávisť láskobohatá!
A nenávisťo-plná láska! Ó, vec,
Čo nasámprv vynikla z ničoho!
Ty ťažká ľahkomyseľ! Vážna pletka!
Nepekný zmätok postáv lákavých!
Peruť olovná, svetlý dým a zimný
Plameň, churavý dobrobyt, bdelý sen,
A čím s´ty nie! __ Tak premýšľam, slasti
Merajúc lásky. A ty s´nesmeješ?

Benv.        Račej nariekal bych.
Romeo.      Prečo, druh môj?
Benv.        Tvoj bôl tak blízky mi.
Romeo.      Bôl? Súženie.
Bolo vždy ver ľúbosti osudom! __

Pre ukážku vývoja slovenčiny v období od začiatku 20. do začiatku 21. storočia Vám ponúkame možnosť porovnať úryvok z prekladu P. O. Hviezdoslava s úryvkom prekladu Ľubomíra Feldeka.

Prepis úryvku z prekladu z drámy W. Shakespeara Rómeo a Júlia od Ľ. Feldeka
(FELDEK, Ľubomír. 2009. William Shakespeare : Tri tragédie. Bratislava : Ikar, 2009.
ISBN 978-80-551-1827-7. 168 s. s. 13)

Prvé dejstvo
1. výstup

Benvolio.  Lezie na teba láska?
Romeo.      Ba skôr zo mňa.
Benvolio.  Nechceš ju?
Romeo.      Chcem ju. To mňa nechce ona.

Benvolio.  Láska je taká. Provokuje nežne –
no ten, čo seje, obyčajne nežne.

Romeo.      Áno, je taká – nezacieli ani,
a trafí. Naslepo ti srdce zraní.
Poďme sa najesť! Zas tu bola bitka?
Ani mi nevrav – viem to. Nenávisťou
sa mučia. A ja vášňou takou istou.
Ach, nežná krutosť, nenávistná láska,
z ničoho čosi, ľahulinká ťarcha,
radostné muky, chaos krásnych foriem,
číry dym, chladný oheň, choré zdravie,
páperie z olova a bdelý sen,
všetko, čo je len svojou vlastnou maskou,
ja, láskou nevolaný, volám láskou.
Ty sa mi nesmeješ?

Benvolio.         Nie, radšej plačem.
Romeo.      A nad čím?
Benvolio.         Nad tým, čo ťa utýra.
Romeo.      Prečo sa láska mení v upíra? …

Ako vyzerá rukopis P. O. Hviezdoslava s prekladom Hamleta? Nájdete aj poznámky autora k publikovaniu prekladu?

Hamlet Kráľovič dánsky. Tragédia v 5-tich dejstvách od V. Shakespeare-a preložil Hviezdoslav (sign. LA SNK 70 T 21)

Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 001

Venovanie autora rukopisu:
Milému priateľovi Šándorovi Kardossovi skromnú pamiatku daroval Pavol Országh Hviezdoslav DK 24/XII 1902

Poznámka:
Zaslaté po mnohonásobnom durení = urgensóch. V … liste p. Jozefa Škultétyho z Turč. Sv. Martina zo dňa 1/V 1903. Hviezdoslav dopísal to venovanie mne len 2. mája … Šk

Pohľady 1. č. 1903

Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 002

 Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 003  Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 004  Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 005
 Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 006 Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 007  Hviezdoslav - preklad Hamleta ruk 70 T 21 - 008

Skúste aj na úryvku z tragédie Hamlet porovnať ako vyzerala slovenčina na začiatku 20. a 21. storočia v podaní P. O. Hviezdoslava a akou básnickou slovenčinou sa k nám prihovára Ľ. Feldek vo svojom preklade Hamleta.

Prepis úryvku z prekladu z drámy W. Shakespeara Hamlet od P. O. Hviezdoslava
(sign. LA SNK 70 T 21)

Prvé dejstvo
Scéna prvá

Bern.           Nu, pominulej noci,
Keď hen tá hviezda istá, na západ
od pólu súca, kruh už otočila,
by osvietila tú časť neba, kde
včuľ blkoce, tu Marcel a ja sám,
v tom zvon čo tlčie jednu ___

Marc.          Cit! prestaň; vidz, tam to zas prichodí!
Duch sa zjaví.
Bern.          V tej podobe, jak nebožtík kráľ na vlas.
Marc.          Ty školák si, tak vrav s ním, Horatio.
Bern.          Či nenie, sťaby kráľ? Páč, Horatio.
Hor.            Ba, celkom: __ krahnem divom – desom až.
Bern.          Chce oslovené byť.
Marc.                Ty Horatio, sa vypýtaj ho.

Hor.            Čo s ty, nočný čas
Čo zneužívaš spolu s postavou
tou spanilou a bojovnou, v nejž Dána
pochovaného Veličenstvo bol
vše chodil? Nebom zaklínam ťa, hovor!

Marc.          Patrne cnie si.
Bern.          Aha siaži preč!
Hor.            Stoj! Hovor! Hovor! Zaklínam ťa, hovor!
(Duch zmizne)
Marc.          Odišlo, nechce odpovedať.

Bern.          Nuž,
jak, Horatio? Trasieš sa, si zhľadol __
nie tedy dač viac to než výmysel?
Čo hútaš o ňom?

Hor.           Bôh mi svedkom, nikdy
bych neuveril, nech nie citeľný
a verný doklad mojich vlastných očí.

Marc.         Nie podobné je kráľu?
Hor.            Jak ty si sebe …

Prepis úryvku z prekladu z drámy W. Shakespeara Hamlet od Ľ. Feldeka
(FELDEK, Ľubomír. 2009. William Shakespeare : Tri tragédie. Bratislava : Ikar, 2009.
ISBN 978-80-551-1827-7. 168 s. s. 58-59)

Prvé dejstvo
1. výstup

BARNARDO.    Aj minulú noc,
keď tamtá hviezda, vľavo od Polárky,
už na oblohe zaujala miesto,
odkiaľ má svietiť, Marcellus a ja,
práve, keď bilo jednu –
                        Vystúpi DUCH.
MARCELLUS.   Dosť, stíchni! Pozri! Zas to prichádza.
BARNARDO.    Zas je to navlas ako mŕtvy kráľ.
MARCELLUS.   Študuješ, Horatio, oslov to!
BARNARDO.    Nuž, Horatio? Je to kráľ, či nie?
HORATIO.      Úžas a strach! Ja omdliem. Je to on.
MARCELLUS.   Oslov ho!
BARNARDO.      Aby mohol prehovoriť.

HORATIO.      Kto si, že uzurpuješ si čas noci
spolu s tou krásnou zbrojou, ktorú takto
vznešene nosieval náš mŕtvy kráľ?
ak ctíš si Pána Boha, prehovor!

MARCELLUS.   Tuším sa urazil.
BARNARDO.    A odchádza.
HORATIO.      Stoj! A vrav! Vyzývam ťa, ozvi sa!
 Odíde Duch.
MARCELLUS.   Zmizol a už ti neodpovie.

BARNARDO.    Nuž, Horatio? Stále sa nám marí?
Tuším ste zbledli, aj sa trasiete.
Čo hovoríte teraz?

HORATIO.      Odpusť mi Boh, no nech sa nepresvedčím
na vlastné oči, ťažko by som tomu
uveril.

MARCELLUS.     Podobá sa na kráľa?
HORATIO.      Tak ako ty sám na seba. …

P. S. V dejinách slovenskej literatúry bol Shakespearov Hamlet preložený doteraz deväť krát (okrem spomínaných prekladov P. O. HviezdoslavaĽ. Feldeka, existujú aj preklady od anonymného autora, Bohuslava Tablica, Michala Bosého, Sama Vozára, Pavla Dobšinského, Zory Jesenskej či Jozefa Kota) – skúste ich nájsť vo fondoch Slovenskej národnej knižnice na portáli Slovenská knižnica – www.kis3g.sk a začítajte sa spolu s nami do interpretácií starého príbehu veľkého majstra.