Ako lieči slovenská PRÍRODA?

How does slovak NATURE cure?

Slovensko je kráľovstvo vodných tokov a liečivých minerálnych prameňov. S vodou sú spojení i samotní Slováci. Spojenie je tak silnou súčasťou ich života, ako je pre nich spojenie s horami a divokou PRÍRODOU. Neduhy tela a duše uzdravujú moderné i historické kúpele. Niektoré boli dobre známe už z dávnych čias siahajúcich do Rímskej ríše.

Slovakia is the kingdom of watercourses and healing mineral springs. Slovaks themselves are special connected with the water. The connection is so strong for their being as connection with their mountains and wild NATURE. Modern and historical baths, some of them has been well-known from ancient times of the Roman Empire, treat body and soul diseases.

Nazrite s nami do krásnych historických pohľadníc obľúbených slovenských kúpeľných miest, kde si čaro a liečivú silu PRÍRODY zažili už naši predkovia a tisícky návštevníkov z celého sveta. A nielen oni. Uzdravujúcu silu slovenských kúpeľov objavili tiež králi a kráľovné, cári, princezné, ale aj cudzokrajní šejkovia a maharadžovia.

Look with us into the beautiful historical postcards of the popular slovak spa resorts, where the charm and the healing NATURE power were already experienced by our ancestors and thousands of visitors from all over the world. And not just them. The healing power of the slovak baths was also discovered by kings, carrians, princesses, but also foreign sheiks and maharajos.

Poďme sa pozrieť na naše oázy zdravia a relaxácie cez historické pohľadnice z fondov Literárneho archívu SNK.
Let’s take a look at our oasis of health and relaxation.

Turcianske_Teplice_P_c_106_2016_38

Park v kúpeľoch Turčianske Teplice. Záber z r. 1911. (LA SNK, Prír. č. 106/2016/38)

Štátne kúpele Sliač. (Literárny archív SNK, Prír. č. 3648/1970)

Štátne kúpele Sliač. (Literárny archív SNK, Prír. č. 3648/1970)

Kúpele Nový Smokovec. (LA SNK, Prír. č. 9608/1957)

Kúpele Nový Smokovec. (Literárny archív SNK, Prír. č. 9608/1957)

Kúpele Trenčianske Teplice. (LA SNK, Prír. č. 3913/1970)

Kúpele Trenčianske Teplice. (Literárny archív SNK, Prír. č. 3913/1970)

Rajecké Teplice, pohľadnica prešla poštou v r. 1900. (LA SNK, Prír. č. 151/2017/26)

Kúpele Rajecké Teplice, pohľadnica prešla poštou v r. 1900. (Literárny archív SNK, Prír. č. 151/2017/26)

Obec Sklené Teplice. (LA SNK, Prír. č. 3659/1970)

Obec Sklené Teplice. (Literárny archív SNK, Prír. č. 3659/1970)

Pohľad na Bojnický zámok. Pohľadnica z roku 1923. (LA SNK, Prír. č. 2775/2009)

Pohľad na Bojnický zámok. Pohľadnica z roku 1923. (Literárny archív SNK, Prír. č. 2775/2009)

Humorná reklama na služby kúpeľov v Piešťanom. Záber okolo r. 1930. (LA SNK, Prír. č. 2852/2009)

Humorná reklama na služby kúpeľov v Piešťanom. Záber okolo r. 1930. (LA SNK, Prír. č. 2852/2009)

Pohľad na Deákovo námestie v Bardejovských kúpeľoch. Na obr.: zľava Prameň kráľovnej Alžbety, Deákov hotel, minerálne kúpele. (LA SNK, sig. PB 15/34)

Pohľad na Deákovo námestie v Bardejovských kúpeľoch. Na obr.: zľava Prameň kráľovnej Alžbety, Deákov hotel, minerálne kúpele. (Literárny archív SNK, sig. PB 15/34)

Kúpele Brusno. (LA SNK, sig. PB 58/3)

Kúpele Brusno. (Literárny archív SNK, sig. PB 58/3)