Budúcnosť národnej knižnice je v digitalizácii

Začatie technickej prípravy rekonštrukcie, modernizácie a prístavby sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, je jednou z priorít novej generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej.
“Existujúci depozit sídelnej budovy SNK v Martine, v ktorom sa uchováva väčšina dokumentov, bol projektovaný v 60. rokoch 20. storočia, pričom jeho celkové technické riešenie zostalo na úrovni času svojho vzniku,” uviedla Katarína Krištofová vo svojej Koncepcii ďalšieho rozvoja Slovenskej národnej knižnice, ktorú nedávno predstavila zamestnancom SNK.Depozit národnej knižnice je “viac architektonickým dielom ako funkčnou stavbou pre knižnicu 21. storočia”. Má mnoho závažných nedostatkov, napríklad nevyhovujúcu klimatizáciu, či nedostatočné protipožiarne zabezpečenie. Cieľom jeho modernizácie je vytvorenie špičkových úložných kapacít na najbližších tridsať rokov. Príprava modernizácie by sa mala ukončiť do roku 2015 a rekonštrukcia by mohla dokončená do roku 2020 aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a iných finančných mechanizmov.
Národná knižnica sa čoskoro tiež musí plne adaptovať na digitálnu budúcnosť. Digitalizácia je totiž dnešným spôsob otvorenia sa knižníc svetu. “V prebiehajúcom programovom období EÚ na roky 2007-2013 má SNK možnosť využiť na digitalizáciu písomného kultúrneho dedičstva bezprecedentnú sumu prostriedkov – až 49,5 milióna eur, a zaradiť sa tak, čo sa týka počtu zdigitalizovaných objektov, medzi európskych lídrov v tejto oblasti“, konštatuje ďalej v koncepcii rozvoja SNK Katarína Krištofová.Podľa generálnej riaditeľky SNK je pre národnú knižnicu rovnako veľmi dôležitá otázka dlhodobého bezpečného uchovávania digitálneho obsahu, ktorý je v určitých ohľadoch zraniteľnejší než fyzické zbierky. Ide najmä o materiály, ktoré sú prístupné iba online. “Ide napríklad o webový obsah, elektronické periodiká, e-knihy či ďalšie materiály, ktoré neboli nikdy vydané na fyzickom nosiči,” priblížila. Vývojové trendy totiž naznačujú, že v horizonte 10 až 15 rokov bude napríklad väčšina periodík publikovaná len v takejto forme. “Na tieto diela sa nevzťahuje legislatíva o povinnom výtlačku a hrozí, že intelektuálne dedičstvo slovenského webu sa pre budúce generácie nezachová, dokonca je pravdepodobné, že časť z neho už nenávratne zmizla. V tejto súvislosti bude potrebné, aby SNK iniciovala prijatie legislatívy, ktorá určeným knižniciam umožní archiváciu slovenského webu,” uvádza v dokumente Krištofová, ktorú minister kultúry Marek Maďarič vymenoval 10. júla za novú generálnu riaditeľku SNK na základe výsledkov výberového konania. Jej predchodca Dušan Katuščák požiadal ministra kultúry o uvoľnenie z funkcie v máji.Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku. SNK vo svojom depozite uchováva najvzácnejšie zbierky slovacikálnych dokumentov od počiatku písomníctva na našom území. Vo fonde knižnice je 4,7 milióna dokumentov. V archíve je 1,5 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisíc muzeálnych jednotiek. Viac podrobností možno nájsť na webstránke knižnice - http://www.snk.sk.

Foto: fotky.sme.sk/rampepurda
Zdroj: SITA, redaktor: redakcia , pridané: 24.09.2012