Už viac ako 100 rokov oslavujeme 1. máj

Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Preneste sa späť v čase a pozrite si na dobových fotografiách a plagátoch, ako sa slávil tento deň skôr, ako ho vládnuca strana spolitizovala.

Hoci je prvý májový deň medzinárodným sviatkom práce a pracujúcich už od roku 1889, v Rakúsko-Uhorsku sa mu zaradenia medzi oficiálne sviatky nedostalo. Stalo sa tak až v roku 1919 v Československej republike.

Manifestácie sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich, v rokoch 1933 až 1938 zhromaždení protestovali proti vzrastajúcej vlne fašizmu a vojne.

noviny_1915_16_SVK_dennik_2015-04-17_1_maj

Slovenský denník, 17. 4. 1915, s. 3

Uznesenie o oslavách práce prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži, aby si uctil štrajkujúcich a demonštrujúcich chicagských robotníkov (1886) za skrátenie pracovného času na osem hodín denne.

Ako sme 1. máj oslavovali u nás? Pozrite si s nami archívne fotografie…

Miesto uloženia originálov: Slovenská národná knižnica, Literárny archív, Martin

Robotnícke hnutie a jeho vývoj u nás

SOC 1_1

Mzdový komitét z r. 1911, zastupujúci robotníkov v mzdových sporoch (LA SNK, sign. SOC 1-1)

SOC 1_3

Hladné deti čakajú na polievku / obdobie nezamestnanosti /1929-1933/ (LA SNK, sign. SOC 1-3)

SOC 1_4

Dôsledky nezamestnanosti a biedy v kapitalistickej ČSR (LA SNK, sign. SOC 1-4)

Propagačné materiály k 1. máju

SOC 8_7

Leták „První máj 1905“ s vyobrazením neznámeho portrétu (LA SNK, sign. SOC 8-7)

SOC 8_8

Leták „První máj“ vydaný v r. 1906. Na letáku je robotník s červenou zástavou (LA SNK, sign. SOC 8-8)

SOC 8_9

Leták „Máj 1907“, ktorý propaguje všeobecné, rovné právo hlasovacie s kresbou L. Rosnera
(LA SNK, sign. SOC 8-9)

SOC 8_10

Leták „1. máj 1922“ s básňou Václava Chlumeckého s kresbou neznámeho autora
(LA SNK, sign. SOC 8-10)

1. máj v slovenských mestách

TRNAVA

PT 58_2

Štrajk proti nezamestnanosti v Trnave asi r. 1928 (LA SNK, sign. PT 58-2)

PT 58_5

Sprievod 1. mája 1928 v Trnave (LA SNK, sign. PT 58-5)

VRÚTKY

 PV 64_1  PV 64_2

Robotnícky generálny štrajk na Vrútkach v decembri 1920 a nástup robotníkov do decembrového štrajku v roku 1920 pred budovou kancelárií hlavných dielní na Vrútkach (LA SNK, sign. PV 64-1,2)

 PV 64_3  PV 64_40

Stávkový výbor decembrového štrajku v roku 1920 na Vrútkach a uväznení organizátori a účastníci štrajku vo Vrútkach r.1918 v bratislavskej väznici (LA SNK, sign. PV 64-3, 40)

PV 64_42

1. máj 1918 vo Vrútkach (LA SNK, sign. PV 64-42)

 PV 64_43 PV 64_44

1. máj 1922 vo Vrútkach (LA SNK, sign. PV 64-43, 44)

PV 64_45 PV 64_46

1. máj 1922 a 1. máj 1923 vo Vrútkach (LA SNK, sign. PV 64-45, 46)

PV 64_47

1. máj 1924 vo Vrútkach (LA SNK, sign. PV 64-47)

ŽILINA

PŽ 18_1

Štrajk textilných robotníkov roku 1924 v Žiline (LA SNK, sign. PŽ 18-1)

PŽ 18_3

1. máj 1927 v Žiline – záber z manifestácie na námestí (LA SNK, sign. PŽ 18-3)

PŽ 18_4

1. máj 1908 v Žiline (LA SNK, sign. PŽ 18-4)

MARTIN

PM 15_2_web

1. máj 1925 – skupina skautov organizovaná v S.S.P. III. D. v Turčianskom Sv. Martine. Horný rad zľava: Ján Macek, Gíret, Mikloš Kocman, Bubák, Jozef Sucháček. Prostredný rad zľava: Jozef Gregor, Ján Vavro, V. Balko, Ed. Harasíni, Ján Delič. Dolný rad zľava: Ľudovít Sajko, Jozef Gašpír, J. Kubis (LA SNK, sign. PM 15-2)

PM 15_7_web

1. máj 1945 v Turčianskom Sv. Martine, na námestí SNP (LA SNK, sign. PM 15-7)